Bransjeaktører og kommuner bør søke om grunnlån digitalt

Husbanken råder alle bransjeaktører og kommuner som søker om grunnlån til å sende inn søknaden på e-post.

Dokumentene blir håndtert digitalt av Husbanken i forbindelse med saksbehandlingen. Tegninger og dokumenter blir som regel utarbeidet digitalt og disse kan gjerne oversendes på e-post i forbindelse med søknaden. Husbanken har ikke behov for papirkopier av disse.

Søknadsskjema:

Søknadskjema for oppføring og oppgradering

Søknadsskjema for utbetaling
(Bokmål) - (Nynorsk)

Søknadsskjema om godkjenning av lånetaker
(Bokmål)(Nynorsk)

Søknad fra bransjeaktører skal sendes til post@husbanken.no

Les mer om hvordan du går frem ved søknad om grunnlån

 
-Heldigitale tegninger forenkler saksbehandlingen, sier rådgiver May Perly Wigdal i Husbanken.

Privatpersoner må av personvernhensyn sende søknaden i posten til:

Husbanken Postboks 1404
8002 Bodø