Grunnlån for bransjeaktører

Bransjeaktører kan søke grunnlån til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger, eller oppgradering. Grunnlån kan gis til blant annet utleieboliger, studentboliger og pilot og forbildeprosjekt.