Grunnlån for privatpersoner

Grunnlån er for deg som skal oppgradere eksisterende bolig, eller bygge nytt. Grunnlån har gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og som ønsker en bolig som er brukbar i alle livsfaser.