Personvern - søknad om lån og tilskudd til juridiske personer

Husbanken har etter Husbankloven rett til å innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om lån og tilskudd og følge opp kundeforhold. Her kan du blant annet lese om hvilke opplysninger dette gjelder, hvem som er ansvarlig for at regelverket følges, og hvilke rettigheter du har. Du kan også lese om hvordan opplysninger brukes i forbindelse med statistikk, analyser og forskning.

Behandlingsansvarlig og personvernombud

Husbanken er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn og behandles når noen sender oss søknader, og når det blir etablert et kundeforhold.

Husbanken har personvernombud. Ombudet svarer på spørsmål om Husbankens behandling av personopplysninger. Videre mottar ombudet henvendelser om innsyn, retting og sletting og sørger for at disse blir besvart. Slike henvendelser må sendes per post. Vil du kontakte Husbankens personvernombud?

Husbanken
Personvernombudet
P.b. 1404
8002 Bodø

Tlf 22 96 16 00 (generelle spørsmål – ingen opplysninger fra enkeltsaker utleveres per telefon. Henvendelser som gjelder en konkret sak besvares til din sikre digital postkasse eller din folkeregistrerte adresse)

Innhenting og bruk av opplysninger

Vi innhenter, lagrer og bruker personopplysninger om deg og ansvarlige i foretakene som påføres for å vurdere og kontrollere søknaden. Opplysninger inngår også i statistikk Husbanken utarbeider.

Vi innhenter opplysninger fra

  • Søknaden - kontaktinformasjon for søknaden
  • Altinn - foretakene du kan representere og dine roller i disse
  • Difis kontakt- og reservasjonsregister - din digitale kontaktinformasjon
  • Folkeregisteret - navnet ditt
  • Enhetsregisteret - opplysninger om foretakenes styre og daglige leder
  • Experian - kredittopplysninger og foretakenes reelle rettighetshavere

Formål og behandlingsgrunnlag

Formålet med innhentingen er å kunne få opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og forvalte kundeforholdet på en effektiv måte.

Husbankloven §10 flg gir Husbanken rett til å innhente og behandle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknader om lån og tilskudd, samt forvalte eller kontrollere innvilgede lån/tilskudd.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysninger Husbanken har om deg. Dersom du mener opplysninger er gale, kan du kreve at de endres. Det kan også være at du har rett til å kreve enkelte opplysninger slettet. Dette forutsetter at Husbanken ikke må ta vare på opplysningene for å oppfylle arkivplikten eller at vi ikke trenger dem for å følge opp saken.

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket om personvern, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet anbefaler at dersom du ønsker å klage på en virksomhet som har personvernombud slik Husbanken har, så bør du først ta kontakt med personvernombudet.