Søknad og saksgang - Kommuner

Søknadsprosessen

Grunnlån - søkeprosess


Om utfylling av søknadsskjema

For at Husbanken skal kunne behandle din søknad må den være komplett utfylt og inneholde følgende vedlegg:

 • Kontrakt for kjøp eller oppføring av ny bolig
 • Situasjonsplan hvor boligen(e) er inntegnet
 • Plantegninger med angivelse av areal (BRA) etter NS 3940
 • Fasade- og snitt-tegninger
 • Varmetapsberegning – benytt gjerne Husbankens varmetapskalkulator
 • Byggebeskrivelse

Ved utbedring av brukt bolig må i tillegg følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 • Kontrakt og detaljert oversikt over utbedringsarbeid med kostnader
 • Kommunestyrevedtak
 • Fylkesmannens godkjenning av låneopptaket (ROBEK)

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 13, for mer utfyllende og detaljert informasjon.


Innsending av lånesøknad (kommuner):


 ! 

   Send lånesøknad med nødvendige vedlegg til:
   Soknad@husbanken.no

Søknad og vedlegg til søknad sendes inn som digitale filer, og organisert i følgende rekkefølge:

 1. Søknadsskjema
 2. Tegninger
 3. Varmetapsberegning
 4. Øvrige dokumenter

Alternativt kan papirsøknad sendes til: Husbanken. Postboks 1404. 8002 Bodø


Saksbehandlingstid

Ved mottak av komplett søknad er ordinær saksbehandlingstid 3 uker. I perioder med høy etterspørsel må lengre saksbehandlingstid påregnes. Tilgjengelig rammesituasjon og gjeldende prioriteringskriterier vil kunne påvirke saksbehandlingstiden.


Oversikt over de viktigste lånevilkårene for grunnlånet

 • Løpetid inntil 30 år (50 år for utleieboliger)
 • Avdragsfri periode inntil 8 år etter utbetalingstidspunktet (for utleieboliger gis det vanligvis ikke avdragsfri periode)
 • Serie- eller annuitetslån
 • Flytende eller fast rente eller en kombinasjon av disse
 • Fast rente i 3, 5, 10 eller 20 år
 • Kvartalsvise, månedlige eller halvårlige betalingsterminer
 • Forfallsdato den 1., 12. eller 20.

Rentevilkår

Grunnlånets rente endrer seg i takt med endringer i det generelle rentenivået. Husbankens grunnlånsrente er normalt lavere enn markedsrenten. 

Les mer om Husbankens lånevilkår

Les mer om Husbankens rente
 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som generell
   informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer og veileder for 
   grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.