Kriterier for grunnlån - Kommuner

For kommuner prioriteres disse formålene:

  1. Utleieboliger bla. til flyktninger
  2. Andre boligsosiale søknader

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 4


Arealgrenser ved oppføring av nye boliger

  • Leiligheter i blokk: Inntil 90 m²  BRA
  • Enebolig: Inntil 150 m² BRA
  • Enebolig med hybelleilighet(er)/sokkelleilighet(er): Inntil 200 m² BRA
  • To-mannsboliger og enebolig i rekke: Inntil 140 m² BRA

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 8


Kvalitetskrav oppføring

Husbanken stiller krav til at boligen er mer tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og mer energieffektiv enn kravene i byggeforskriftene ( 10)  

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 7Låneutmåling

For grunnlån til kommunale utleieboliger kan kommuner låne inntil 100 % av prosjektkostnadene som Husbanken godkjenner.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 9


 


 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som generell
   informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer og veileder for 
   grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.