Utlysning: Stipend til juridisk masteroppgave Frist 25. august

Husbanken lyser ut et stipend til en student som ønsker å skrive en masteroppgave om kommunenes juridiske virkemidler for å øke tilbudet av private utleieboliger.

Stipendet er på kr 30 000, hvor halvparten utbetales etter utvelgelsen og det resterende etter levering.

Oppgaven må leveres til Husbanken senest 1. desember 2014

Husbanken vil gjerne ha en søknad fra deg som:

  • Som synes oppgavens tema høres spennende ut.
  • Har gode faglige kvalifikasjoner.

Sammen med søknad legges ved  CV og karakterutskrifter.

Søknadsfrist:  25. august 2014:

Søknaden sendes til:
Husbanken
Attn: Juridisk seksjon – stipend
Postboks 1404
8002 Bodø

Eller post@husbanken.no