Regionalt kunnskapsmøte i region Bodø og region Hammerfest

Regionkontorene i Bodø og Hammerfest skal samarbeide om regionalt kunnskapsmøte. Møtet er under planlegging og tas sikte på å bli arrangert i november 2013. Tema: Boliger og integrering av vanskeligstilte.