Regionalt kunnskapsmøte i Region Midt-Norge

Kunnskapsmøtet er under planlegging og skal etter planen arrangeres i september. Tema: Husbankens økonomiske virkemidler og etablering i egen bolig.