Nasjonale kunnskapsmøter 2012

De nasjonale kunnskapsmøtene vil bli videreført også i 2012-13. Målsettingen er at det skal gjennomføres kunnskapsmøter i alle Husbankens regioner i løpet av 2012 og første halvår av 2013.

Boligpolitisk samhandling, Tromsø, 22. okt. 2012