Zero Emission Buildings

Oppdragstaker: NTNU/SINTEF Byggforsk

ZEB (Zero Emission Buldings/nullutslippsbygg) er et 8-årig forskningsprogram ledet av NTNU i samarbeid med Sintef Byggforsk som skal utvikle produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, som vil leder til markedsgjennombrudd for bygninger med null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending.

Bygninger forårsaker i et globalt og europeisk perspektiv ca 40 prosent av alle klimagassutslipp. FNs klimapanel viser at klimatiltak i byggsektoren er mest lønnsomt. En av utfordringene for nullutslippsbygg er å kompensere klimagassutslipp av produksjon av materialer og bygg ved å produsere mer energi enn bygget behøver til drift.

For å nå målsettingen i ZEB vil senteret bestå av eksperter innenfor material-, bygnings- og energiteknologi, arkitektur og samfunnsvitenskap, og vil dekke hele verdikjeden av aktører innenfor den norske byggesektoren.

Senteret skal fokusere arbeidet innenfor fem store arbeidspakker, som alle avhenger av de andre.

1.Avanserte materialer – utvikling av nye og innovative materialer og løsninger, så vel som videreutvikle kjente teknologier.

2.Teknologier for adaptive og energiproduserende klimaskall – utvikle godt isolerte, adaptive/kontrollerbare og energiproduserende bygningsskall som er robuste i forhold til varierende klimapåkjenning, bygningstekniske krav og brukerbehov.

3. Energiforsyning og tekniske installasjoner – utvikle nye og forbedrede produkter og løsninger for energiforsyning og tekniske installasjoner tilpasset ZEB.

4. Bruk, drift og implementering – ny kunnskap om energibruk, drift og implementering av ZEB som skal sikre at ZEB oppnås.

5. Konsepter og strategier for nullutslippsbygg – utvikle konkrete konsepter for ZEB, som gradvis blir realisert som pilotbygg i løpet av prosjektets levetid.

Senteret ble oppretttet i 2009 som en av åtte nye nasjonale senter for miljøvennlig energi (FME). FME-sentrene skal bidra til utvikling av gode teknologier og til å heve norsk kompetanse. I løpet av de neste åtte årene skal ZEB utvikle produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger som vil føre til markedsgjennombrudd av nullutslippsbygninger. Bak ZEB står NTNU, SINTEF, Skanska, Glava, Isola, Hydro Aluminium, Statsbygg, Forsvarsbygg, Snøhetta, Statens bygningstekniske etat, Byggenæringens landsforening, Erichsen og Horgen, Multiconsult, YIT Building Systems, Protan, Maxit og Husbanken. Senteret vil ha en varighet på 5 år i første omgang. Dersom senteret innfrir forventningene, kan den økonomiske støtten forlenges til åtte år. Det totale budsjette er på ca 300 millioner kroner. Senteret skal utdanne minst 15 PhD`er, 5 PostDoc`er og 50 mastergradsstudenter.