Hvordan unngå redusert effekt av energieffektiviserende tiltak i eksisterende boliger?

Oppdragstaker: THEMA Consulting Group og VISTA analyse
Ferdig: 4. kvartal 2013

Forprosjekt som skal gi en kunnskapsstatus om utilsiktede hensikter med energioppgradering. Funn og resultater fra oppdraget vil identifisere viktige områder og problemstillinger for videre kunnskapsutvikling.

Forprosjektet skal gi en kunnskapsstatus om utilsiktede hensikter med energioppgradering. Funn og resultater fra oppdraget vil kunne identifisere viktige områder og problemstillinger for videre kunnskapsutvikling. Kunnskap om utilsiktede effekter av energioppgradering blir særlig viktig i forhold til oppgraderingen av den eksisterende boligmassen i Norge i årene framover. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom THEMA Consulting Group og Vista Analyse.