Flyttehyppighet blant barnefamilier

Oppdragstaker: Fafo
Ferdig: 4. kvartal 2013

Prosjektet skal fremskaffe mer kunnskap om hvilke barnefamilier som flytter hyppigst og hvorfor de flytter. Familienes egen opplevelse av sin livssituasjon vil også stå sentralt i prosjektet.

Oppdraget skal fremskaffe mer kunnskap om hvem barnefamiliene som flytter hyppigst er og hvorfor de flytter. Dette inkluderer kunnskap om hvor de flytter fra, hva de flytter til, hvordan de opplever sin situasjon på boligmarkedet og hvordan de opplever at den påvirker deres livssituasjon. Oppdraget skal også fremskaffe kunnskap om boforholdene og kontraktsforhold.