Evaluering av forsøksordning med lik tapsdeling mellom stat og kommune knyttet til startlån

NOVA skal evaluere forsøksordning med lik tapsdeling mellom stat og kommune i tilknytning til startlånsordningen.

I 2009 initierte regjeringen en 3-årig forsøksordning med lik tapsdeling mellom stat og kommune når det gjelder startlånsordningen. De 15 kommunene er: Gloppen, Folldal, Stor-Elvdal, Vestre Toten, Karlsøy, Hasvik, Kvalsund, Steinkjer, Lurøy, Rødøy, Hamarøy, Arendal, Vinje, Åmli, Farsund.

Dagens tapsdeling innebærer at kommunene har ansvaret for de første 25 pst. av lånets restgjeld, og staten de resterende 75 pst. Flere kommuner har bedt staten om en ordning med lik tapsdeling. Regjeringen besluttet derfor å igangsette en forsøksordning, rettet i hovedsak mot distriktskommuner.

NOVA skal evaluere forsøksordningen og dette arbeidet avsluttes innen utgangen av 2011.