Botetthet og integrering

Oppdragstaker: IRIS
Ferdig: 4. kvartal 2013

Prosjektet er en videreføring av prosjektet "Ryktet forteller hvor du bor". Målet med dette prosjektet er å gjennomføre en nasjonal survey og en begrenset spørreundersøkelse med fokus på fremskaffelse av kommunale boliger til rusavhengige leietakere og konsekvenser for integrering.

Videreføring av oppdrag "Ryktet forteller hvor du bor" fra 2012. IRIS skal gjennomføre en kvantitativ studie med utgangspunkt i de samme problemstillingene fra hovedprosjektet i 2012: (1) Hvordan innvirker botetthet og spredte kommunale boliger på rusavhengige leietakeres integrering? (2) Hvordan innvirker ulike typer av kommunale boliger for rusavhengige inn på integrering? (3) Hvordan innvirker 1 og 2 på ulike kategorier av rusavhengige leietakere? (4) Hva er variasjonen i ulike typer av kommunale boliger for rusavhengige i og mellom norske kommuner?

IRIS skal gjennomføre en nasjonal spørreundersøkelse til alle landets kommunale boligadministrasjoner. Denne skal handle om den kommunale boligmassen og hvor og hvordan forskjellige kategorier av rusavhengige bosettes og med hvilke konsekvenser dette har for integrering. Dernest skal IRIS gjennomføre en mer begrenset spørreundersøkelse til rusavhengige leietakere i 20 norske kommuner, som varierer etter størrelse og landsdel.