Oslo: FoU lanseringskonferanse 2016

Start: 03. februar 2016 10:00
Slutt: 03. februar 2016 15:30
Sted: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Auditoriet R5 i Akersgata 59, Oslo
Pris: Konferansen er gratis og det vil bli enkel servering
Påmeldingsfrist: 02. februar 2016 15:40

Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til lansering og presentasjon av det nyeste innen boligforskning.

Følg lanseringskonferansen via webTV fra kl 10.00

 
Følgende forskningsoppdrag fra 2016 blir presentert:
Boligsosialt arbeid i strategi og praksis
 • Housing first i Norge, ved Mette Snertingdal, KRUS/Fafo
 • Frivillig sektor og boligsosialt arbeid, ved Jill Loga, UNI Research Rokkansenteret
 • Håndterig av komplekse problemer gjennom interorganisatorisk samarbeid,
  ved Kåre Hansen, IRIS

Boligsosiale virkemidler i marked og praksis

 • Kan boligmarkedet temmes? ved Kim Astrup, NIBR
Nabolag og helhetlig boligarbeid
 • Lavinntektskonsentrasjon i nabolag: Konsekvenser og årsaker,
  ved Viggo Nordvik, NOVA
 • Folkehelse i boligplanleggingen ved Lars Monkerud og Arne Holm, NIBR
Presentasjon av pågående masteroppgaver
 • Planleggerens rolle for gjennomføringen av boligsosiale prosjekt i nybygg,
  ved Erlend Hanssen Sjåvik
 • Problemforståelse i boligpolitikken - Et komparativt blikk på Oslo og København,
  ved Torgeir Fagersand
Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov
 • «Gamle sanger om igjen? Mer og mindre sikker kunnskap om vanskeligstilte
  på boligmarkedet i Norge 2005-2015», ved Jardar Sørvoll, NOVA