Oslo: Lanseringskonferanse om ny norsk boligforskning 2018

Start: 08. mars 2018 10:00
Slutt: 08. mars 2018 14:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Wergeland
Pris: Gratis, men reise og opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 06. mars 2018 11:00

Følg konferansen live fra kl 10.00! Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og smakebiter fra det siste innen norsk boligforskning bli presentert.

Smakebiter av ny norsk boligforskning 2018

Følg lanseringskonferansen live fra kl 10.00!

Program

09.30 Registrering/kaffe 
10.00

Velkommen v/ møteleder Kjersti Birgitte Halvorsrud, KMD
Innledning v/ Osmund Kaldheim, Administrerende direktør, Husbanken

 

Tema 1: Kommunalt disponerte utleieboliger – behov og praktiske løsninger
10.15 Beregning av behov for kommunalt disponerte utleieboliger 
v/ Hege Hellvik og Jon Martin Sjøvold, Rambøll
10.40 Bosetting av flyktninger – Kommunale strategier i lokale boligmarkeder 
v/ Susanne Søholt, NIBR 
11.00

Gjennomstrømming eller bostabilitet – Barnefamilier i kommunale boliger
v/ Kurt Elvegård, NTNU samfunnsforskning 

11.30 Lunsj og mingling
 
 Tema 2: Boligsosiale virkemidler i sammenheng – utvikling og nyskaping
12.20 Evaluering av boligsosiale virkemidler 
v/Tyra Ekhaugen, Vista analyse 
12:50
Lønnsomhet i tilvisningsprosjekter 
v/ Stian Haugen, Ernst & Young
13:10 Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
v/ Trude Thorbjørnsrud, Proba 
13:30
Kommentar fra Asker Kommune
v/ Marlen Hagen
13:50 Avslutning og vel hjem