Kunngjøringer 2011

Alle nye forskningsoppdrag blir kunngjort fortløpende i Doffin. Her vil vi gi en oppdatert oversikt over hva som blir kunngjort.

Evaluering av forsøksordning med lik tapsdeling mellom stat og kommune vedr startlånsordningen. AnbudsID i Doffin: APR159488. Søknadsfrist: 12 mai 2011.

Barn av innvandrere og flyktninger - morgendagens fattige?
AnbudsID i Doffin: APR160652. Søknadsfrist: 14 juni 2011.

Velferdsteknologi - muligheter og utfordringer
AnbudsID i Doffin: APR160654. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Bomiljø, bosetting, integrering
AnbudsID i Doffin: APR160655. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Housing first - muligheter og hindringer for implementering i Norge
AnbudsID i Doffin: APR160667. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Marginaliseringsprosesser - muligheter for å stanse dem?
AnbudsID i Doffin: APR160668. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Bolig og helse - samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken
AnbudsID i Doffin: APR160669. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Bostøtte og samspill med andre velferdspolitiske ordninger
AnbudsID i Doffin: APR160692. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
AnbudsID i Doffin: APR160693. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Muligheter og begrensninger i kommunal utbyggingspolitikk
AnbudsID i Doffin: APR160696. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet
AnbudsID i Doffin: APR160708. Søknadsfrist: 14. juni 2011.

Systematisering av erfaringer med passivhus
AnbudsID i Doffin: MAY161466. Søknadsfrist: 22. juni 2011.

 

www.doffin.no

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: Colourbox