Husbankens FoU-strategi

Husbankens FoU-strategi angir en kunnskapsutvikling hvor det er balanse mellom ulike former for kunnskapsdannelse og -anvendelse.

Husbankens FoU-innsats formes gjennom et samspill mellom årlige føringer i statsbudsjettet, tildelingsbrevet fra KRD, kunnskapsambisjonen i FoU-strategien og oversikt og innsikt skapt gjennom FoU-arbeidet.

Strategiens kunnskapsvisjon er at Husbanken gjennom sitt FoU-arbeid skal bidra til variert, faglig forankret kunnskap av relevans for boligrelatert utviklingsarbeid, boligpolitiske beslutninger og langsiktig kunnskapsdannelse.

Klikk på bildet for nedlasting av FoU-strategien.

Se også KMDs FoU-strategi