Husbankens lanseringskonferanse - her finner du foredragene

Onsdag 6. februar lanseres ni hittil upubliserte FOUoppdrag.

Du finner foredragene og lenker til rapportene som ble presentert på Husbankens lanseringsseminar 6. februar 2013 her.

 


 Bostøtte, mobilitet, kontinuitet og endring. Viggo Nordvik,  NOVA. Klikk for omtale og rapport her.
Foredrag

Kl 1030: Eieretableringer i hushold med lave inntekter. Ved Kristin Aarland, NOVA. Klikk for omtale og rapport her.
Foredrag

 På terskelen til egen bolig. Hans C. Sandlie, NOVA (offentliggjøres senere)

 Boligens betydning i en sårbar livssituasjon. Marit Ekne Ruud, NIBR. Klikk for omtale og rapport her
Foredrag

 

 Systematiserte erfaringer med passivhus. Torer Frogner Berg, SINTEF Byggforsk. Klikk for omtale og rapport her
Foredrag

 Kvalitetskrav og byggekostnader. Torunn Kvinge, NOVA. Klikk for omtale og rapporter her.
Foredrag

 Boligbygging med sosial profil? Rolf Barlindhaug, NIBR. Klikk for omtale og rapport her
Foredrag

 Ryktet forteller hvor du bor. Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere. Anders Vassenden, IRIS.Klikk for omtale og rapport her.
Foredrag

Framtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked. Hans Sandlie, NOVA. Klikk for omtale og rapport her.
Foredrag