Modulbygg – like godt som plassbygde løsninger?

Bruken av bygningsmoduler i Norge har økt i omfang de siste årene. Rask byggetid og god prosjektøkonomi har vært noen av årsakene til det.

SINTEF Byggforsk har satt seg inn i omfanget av modulbygg i Norge, intervjuet sentrale aktører i modulbygg-prosjekter og gjort en helhetsvurdering av modulbygg knyttet til produkt, prosess og generelle erfaringer opp mot plassbygde løsninger. Det kan ikke gis et entydig ja/nei-svar på om modulbygg er like godt som, eller bedre enn plassbygde løsninger. Bygging med bygningsmoduler er krevende og skiller seg vesentlig fra plassbygging. For å oppnå et modulbygg med god kvalitet må det stilles svært strenge krav til spesifikke deler av prosjekteringen. Det må benyttes profesjonelle aktører i alle faser av prosjektet, dvs. prosjektering, produksjon, transport, montering og bygging. Modulbygg har både begrensinger og muligheter. Dersom aktørene i prosjektet har god kompetanse på bygging med moduler kan det gi mange fordeler fremfor tradisjonelle, plassbygde løsninger. Men det er like fullt prosjektavhengige faktorer, som bygningstype, lokalklima, logistikk og økonomi, som bør avgjøre hvilken byggemetode som velges.

Modulbygg – like godt som plassbygde løsninger?

En evaluering av modulbygg i Norge

Anders-Johan Almås, Johan Gåsbakk, Trond Bøhlerengen, Michael Klinski
SINTEF Byggforsk
Klima, miljø og arkitektur
17.12.2014