Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

I dette prosjektet studerer NIBR unges etablering på boligmarkedet de siste årene, med hovedvekt på perioden 2007 og fram til i dag. De finner at det har vært en beskjeden nedgang i andel unge boligeiere. I perioden har det imidlertid skjedd viktige politiske endringer som kan ha konsekvenser for unge i etableringsfasen.

To endringer er spesielt viktige; Høye boligpriser og Finanstilsynets retningslinjer for utlån til boligformål, som innebærer et egenkapitalkrav på 15 prosent, og et krav til om at låntakere skal tåle en renteøkning på fem prosentpoeng.

De høye boligprisene i kombinasjon med et egenkapitalkrav på 15 prosent betyr en høyere etableringsterskel for unge, alt annet likt. I perioden har det vært en økning i andel startlån gitt til unge i etableringsfasen, og det er rimelig å anta at nedgangen i eierandelen blant unge hadde vært større uten den økte bruken av startlånet.

Resultatet av endringene som har skjedd kan innebære at unge som ikke overkommer den økte etableringsterskelen, må vente lenger med å etablere seg enn de måtte tidligere.

 

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
Katja Johannessen, Kim Christian Astrup og Per Medby
NIBR-rapport 2013:22 
ISBN: 978-82-7071-998-3