BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Formålet med prosjektet er å få frem kunnskap om hva som er gode boligløsninger for eldre, og hva som planlegges som boligpolitiske tiltak og tilpasninger for målgruppen eldre i kommunene.

NIBR har i dette prosjektet fokus på nye boligløsninger på det ordinære boligmarkedet med tilgang til fellesarealer og evt. service. Dette er ikke nødvendigvis boligløsninger som passer for alle, men studier har vist at det er større etterspørsel blant eldre etter slike boligløsninger enn det som finnes på markedet.

Bakgrunnen for prosjektet er at andelen eldre vil øke betraktelig i årene som kommer. Det er derfor både i Norge og internasjonalt økende oppmerksomhet på behovet for flere boliger som er egnet for eldre.

I rapporten søker NIBR å gi svar på følgende spørsmål:
Hvilke boliginteresser og boligbehov har eldre med tanke på egen alderdom?
Hvilke erfaringer kan høstes fra nye boligløsninger som finnes på markedet?
Hvilke løsninger kan en se for seg i fremtiden?
Hvilke tiltak planlegger kommunene med hensyn til tilrettelegging for nye boligbehov og samordning av kommunens tilbud til eldre?
Hva er de økonomiske konsekvensene av ulike løsninger?

 


 

BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest
Lene Schmidt, Arne Holm, Torunn Kvinge og Siri Nørve
NIBR rapport 2013:19
ISBN: 978-82-7071-990-7