Bolig og levekår i Norge 2012

Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt NOVA i samarbeid med Fafo har gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe ny og oppdatert kunnskap om utviklingstrekk som kan ha betydning for det norske boligmarkedet i årene som kommer.

Rapporten kan leses som en oppdatering av tidligere gjennomganger av levekårsundersøkelser med tilleggsmoduler om boforhold (1997, 2001, 2004 og 2007).

En hovedkonklusjon fra denne gjennomgangen er at boligmassen endrer seg sakte, og at boligstandarden derfor er svært lik den som ble klarlagt i levekårsundersøkelsen 2007. Den langt vanligste hustypen i Norge erenebolig, mens en knapp en fjerdedel av alle hushold bor i blokk eller bygård. Når det gjelder boligstørrelse, har det heller ikke skjedd vesentlige endringer.

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012
Hans Christian Sandlie & Anne Skevik Grødem
NOVA Rapport 14/2013
ISBN 978-82-7894-487-5