Velferdsteknologi i boliger

Rapporten belyser og diskuterer SINTEF muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi i boliger. Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell.

Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell.

Rapporten viser en mengde muligheter som ny teknologi gir. Fordi teknologiske muligheter i så stor grad påvirker den fysiske utformingen av boligløsninger, er dette et felt som Husbanken må holde seg oppdatert på. Sammenlignet med hvordan ny teknologi støtter opp ulike funksjoner i en moderne bil (ryggevarsling, varsling av glemte lys, varsling om sikkerhetsbelter etc.), er det svært lite teknologi som er blitt standard i nye boliger; løsninger som på samme måte støtter beboeren i hverdagen, spesielt i faser av livet hvor man trenger mer støtte. 

Mange av disse funksjonene kan kjøpes til eller etterinstalleres. Rapporten foreslår grunninstallasjon av infrastruktur med smart-husteknologi som i seg selv lett vil kunne tilpasses endringer i brukerbehov, og som i tillegg vil kunne gi fordeler når ny teknologi ettermonteres. (Kilde: rapporten)