FoU rapporter fra 2012

Oversikt over boligforskning bestilt av Husbanken i 2012.