Forskningsrapporter fra 2011

Oversikt over boligforskning bestilt og finansiert av Husbanken i 2011