Forskningsmidler - fra tilskudd til kjøp

Fra 2011 er ordningen med tilskudd til forskningsprosjekter erstattet med en innkjøpsordning.

Fra og med i år gir ikke Husbanken lenger kompetansetilskudd til forskning. En innkjøpsordning, med ikke-overførbare midler, er innført fra i år. Dette innebærer at prosjektene/oppdragene må være avsluttet innen inneværende år. Alle nye prosjekter og oppdrag vil bli kunngjort i Doffin. Dette gjelder for forskning innenfor alle Husbankens arbeidsområder.

Ordningen med kompetansetilskudd gjelder som tidligere for utviklingsarbeid.


Oversikt over nye kunngjøringer.