Drammen: Vanskeligstilte på boligmarkedet - en kunnskapsoversikt

Start: 08. desember 2016 09:30
Slutt: 08. desember 2016 14:30
Sted: Husbanken, Grønland 53, Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 06. desember 2016 23:30

Hva er vårt kunnskapsbehov om vanskeligstilte, om boligsosiale virkemidler, og om integrering, marginalisering og segregering på boligmarkedet? Dette er spørsmål som besvares i NOVA-rapporten "Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet - en kunnskapsoversikt" og som ble tatt opp på dette møtet.

Møtet inngikk i serien av nasjonale kunnskapsmøter som Husbanken arrangerer årlig, og nærmere 40 deltakere fra ulike kommuner var med på dette møtepunktet mellom forskning og praksis. Møtepunktet bidrar til refleksjoner og diskusjoner som igjen kan bidra til ny kunnskap, endring og utvikling.

Forsker Jardar Sørvoll presenterte NOVAs rapport, som er et bidrag til en kritisk og informert debatt om den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte, og den norske boligmodellen kjennetegnet av «velfungerende boligmarkeder», eierlinja og et leiemarked preget av småskalautleie.

Solfrid Nilsen fra Holmestrand kommune og Glenny Jelstad fra Drammen kommune kommenterte forskningsfunnene og presenterte hva de opplevde som kunnskapsbehov. Mye tid ble også brukt til diskusjoner i plenum, i tråd med formålet for møtet.

Les rapporten fra NOVA

Se programmet

Jardar Sørvolls presentasjon

Solfrid Nilsens presentasjon

Glenny Jelstad: presentasjon og kommentarer