Kunnskapingsmøte i Bodø

Start: 02. desember 2015 10:00
Slutt: 02. desember 2015 15:30
Sted: Husbankens lokaler, Jakhelln Brygge
Pris: Gratis. Deltakerne må dekke eventuelle utgifter til reise og opphold selv.
Påmeldingsfrist: 26. november 2015 23:30

Husbanken Bodø inviterer til regionalt kunnskapingsmøte i Bodø 2. desember. Formålet med møte er å bidra til et møtepunkt mellom forskningens formelle kunnskap og praksisfeltets erfaringsbaserte kunnskap. Hensikten er å legge til rette for diskusjon, kritisk refleksjon og ny kunnskap.

Marit K. Helgesen fra NIBR presenterer rapporten «Bolig og folkehelse» -hva er sammenhengen?

 

-  Hva vet vi om norske boliger og bomiljø og konsekvenser for folkehelsen generelt, og for barn og vanskeligstilte spesielt?


Rapporten tar opp spørsmålet om nabolag og bomiljø påvirker den mentale og fysiske helsen. Fysisk helse blir påvirket av eksempelvis om det er variert bygningsmasse med arbeidsplasser, offentlig og private tjenester, kultur, tilrettelagt for friluftsaktiviteter og grøntområder.

 

Sosialt- og økonomisk vanskeligstilte har i større grad enn andre utfordringer med boligområdet enn andre.  Her nevnes bl.a. helserisikoen for barn som bor i belastede områder. Dette gjelder både utslipp, støy, mangel på grønn- og friluftsområder og konsentrasjon av fattigdom. 

 

- Har kvaliteter ved boligen påvirkning på helsen?  

 

Hovedfunnene her er at dårlige boliger påvirker både den fysiske og mentale helsen negativt og at forbedringen av boligen også bedrer helsen. Trekk ved boligen som virker negativt er fysiske mangler ved eksteriør, sanitæranlegg, systemer for oppvarming, ventilasjon og luftforurensning.  Slike mangler ved boligen kan eksempelvis føre til astma, allergier, hjerte-karsykdommer.

 

Rapporten finner du her.

 

 

Foreløpig program for dagen:

 

10.00     Velkommen v/Husbanken

 

10.10     Oppspill til dagens tema med utgangspunkt i Meld. St. 19

              Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» v/ Marit Iversen

 

10.30     NIBR – rapporten Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen?

              v/ Marit K. Helgesen

            Kvaliteter ved nabolag og bomiljø – livet mellom husene

 

11.00     Kommentarer til NIBR v/Elin Eidsvik, Knut Hamsun vgs

 

11.30     Lunsj

 

12.15     Kommentarer til NIBR v/Øystein Henriksen UIN/Korus Nord

 

12.45     Refleksjon i plenum

 

13.00     NIBR – rapporten Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen?

              v/ Marit K. Helgesen

             Kvaliteter ved boligen

 

13.30     Pause

 

13.45     Kommentarer til NIBR –

              v/Astma- og allergiforbundet

              Baida Aljubori, kommentarer til rapporten i lys av egne erfaringer

 

14.45     Refleksjon i plenum

 

15.00     Oppsummering fra Husbanken

 

           

Kontakt:

Linn.edvardsen@husbanken.no