Mørkvedlia studentpark

600 nye studentboliger i Bodø

Studentinord bygger 600 hybelenheter i Mørkvedlia studentpark fordelt på fire blokker. Hyblene blir et kjærkomment bidrag i et presset boligmarked.

 1. Inngangsparti Mørkvedlia studentpark.

  Inngangsparti Mørkvedlia studentpark.

  Fotografi: Jan Arild Bøe       

 2. 111 studenthybler i Mørkvedlia studentpark.

  111 studenthybler i Mørkvedlia studentpark.

  Fotografi: Jan Arild Bøe       

 3. Hybel i Mørkvedlia studentpark.

  Hybel i Mørkvedlia studentpark.

  Fotografi: Jan Arild Bøe       

 4. Bad på en av studenthyblene.

  Bad på en av studenthyblene.

  Fotografi: Jan Arild Bøe       

 5. Søppelsortering

  Søppelsortering

  Fotografi: Jan Arild Bøe       

 6. Oversikt over Mørkvedlia studentpark

  Oversikt over Mørkvedlia studentpark

To byggetrinn

Første byggetrinn består av to blokker med 255 hybelenheter tilsammen. Den første blokka - blokk A - med 111 enheter ble offisielt åpnet den 12. august 2015. Den andre ble ferdig i desember 2015. Andre byggetrinn med 177 boenheter er under bygging og vil stå ferdig sommeren 2017. Entrepenør er Gunvald Johansen AS.

Blokkene ligger i gangavstand til Universitetet i Nordland og Politihøgskolen og har fin utsikt mot Saltstraumen med Børvasstindene i bakgrunnen.

60 hybler universelt utforma

Det er tre typer boenheter i første byggetrinn. De 16 kvadratmeter store hyblene (hybel A – se vedlegg) er ment for en person, mens dublettene gir rom til to beboere som deler bad og kjøkken (hybel F – se vedlegg).

Hyblene på 20 kvadratmeter (hybel D-HC – se vedlegg) er beregnet for rullestolbrukere. Totalt er 60 av hybelenhetene universelt utforma og kan bebos av rullestolbrukere. Alle etasjer har trinnfri atkomst via heis. Det er ett handikaptoalett i tilknytning til alle felles oppholdsrom i etasjene.

Tilskudd gir lavere leie

Prosjektets første byggetrinn har ei total kostnadsramme på 203 millioner kroner. Prosjektet har fått 69 millioner kroner i tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, og 134 millioner kroner i grunnlån fra Husbanken.

Den 20 mål store tomta har Studentinord fått av Bodø kommune. Gjennom dette har Bodø kommune bidratt til å holde byggekostnadene innenfor gjeldende rammer. Tomta og tilskuddet er viktig for å ivareta leiepriser som er tilpasset studentenes økonomi.

Miljø- og allergivennlig

Prosjektet gjennomføres etter prinsippet «Tørt – rent bygg» som skaper bedre arbidsmiljø under bygging og forebygger fukt, forurensing og allergiplager for beboerne.

Søppelhåndtering ivaretas med nedgravde søppelcontainere som beboerne har tilgang til med samme «nøkkelbrikke» som til hybel og fellesarealer. Det sorteres glass, rest og papp.

Blokka har ingen plassbygde møbler ut over at alle hyblene har mye fast innredning.

Felles rom

Hyblene har også egne bad og kjøkken i bygg A og bygg B, samt store fellesstuer, boder og vaskeri. I bygg C har alle hybler egne bad, men 10 deler felleskjøkken og stue.

I tillegg kan alle i hver etasje mingle i hele etasjen og dermed ha fri tilgang til tre sosiale rom sammen med 30 andre studenter.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
ca. 8 000m2 fordelt på 2 bygg i 3-5 etasjer
Byggekostnader:
203 millioner kroner for første byggetrinn

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2017

Mer informasjon

Vedlegg

Tekst: 
Stina Sønvisen og Jan Arild Bøe
Sist oppdatert: 
09.05.2016