Enebolig Bøe/Møller

Enebolig Bøe/Møller er utformet med en enkel geometrisk plan. Innenfor sekkeskurte diafragmavegger i tegl, skjuler det seg et raffinert romlig forløp med uterom og overlys skåret inn i byggets hovedform. Teglens arkitektoniske potensiale utforskes på en variert og nyskapende måte, både konstruktivt og i overflater.

 1. Fotografi: Anette Andresen, Budstikka       Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

 2. Fotografi: Knut Hjeltnes       Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

 3. Fotografi: Tom Rossiter       Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

 4. Fotografi: Tom Rossiter       Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

 5. Fotografi: Anette Andresen, Budstikka       Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

 6. Fotografi: Knut Hjeltnes       Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

 7. Fotografi: Tom Rossiter       Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

 8. Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Eiendommen er svakt skrånende, uten utsikt, men med enkelte vakre gamle trær og en bratt skogbevokst skråning mot nordvest. Solforholdene er gode og tomtearealet stort nok til at det var mulig å ivareta programkravene på ett plan. Huset utgjør et rektangel på ca17m x 21m. Seks ulike uterom (inngangs-, mose- og fururom, utestue, vannspeil og sykkelbod) skjærer seg inn i huskroppen og sammen med hagen (som vil opparbeides i sommer) dannes det en rik variasjon av uterom og utsikter.

Huset erstatter et slitent etterkrigshus som ble revet. Deler av kjelleren er beholdt som lager og teknisk rom. Huskroppen utenfor eksisterende kjeller har ringmurer av betong rett på fjell. Mellom ringmurene ligger det betongsåle på isolasjon og løs lettklinker. Alle innvendige gulv er i tegl med vannvarmerør. Teglen er skåret ned til halv tykkelse for å bedre effekten av gulvvarmen. Kjøkken, spisestue, bibliotek, stue 2 og bad har slipte teglgulv. For å bevare røttene til furutreet i sørvest hviler huset her på kraftige betongdragere og punktfundamenter.

Ytterveggene er i hovedsak 2½-steins diafragmavegger, sekkeskurt både inne og ute. På badene og bak arbeidsbenkene på kjøkkenet og vaskerommet er teglveggene slipt. Innerveggene er ½-steinsvegger. Elektrorør er trukket i K-tegl fram til brytere. Uisolerte yttervegger er ½-steinsvegger, avstivet av integrerte betonghyller og teglfinner. Deler av de isolerte ytterveggene er murt som flettverksvegger. Flettverksmuringen reduserer vindtrykket og muliggjør den høye vestveggen i fururommet. Den store åpningen mellom spise- og utestue er en to-delt prefabrikkert utstøpt tegldrager.

Alle isolerte tak har massivtrekonstruksjon, hvilende på teglveggene. Alle himlinger er nedlektet 36mm og kledd med endepløyd ospepanel. Osp er valgt pga dens gode akustiske egenskaper. Spisestuens tak er en luftet konstruksjon tekket med kobber, mens de øvrige takene er varmtakskonstruksjoner tekket med papp. Uisolerte tak har poppelfiner taktro. T-ståldragere bærer utvendige uisolerte tak, mens trebjelker bærer taktroa i garasjen.

Det nye huset rommer en familie på 4 og tidvis gjestende familie fra utlandet. Huset er planlagt for å kunne fungere like godt som oppdelte rom, som oppdelte avdelinger eller som et mer sammenhengende åpent romlig landskap. Barne- og gjesteavdelingen er forberedt på å kunne skilles ut som egen hybelleilighet.

Til tross for at huset er utpreget horisontalt bidrar bevegelser i gulvet og takoppbygget over spisestuen til rik romlig variasjon. Manglende tradisjonell utsikt og kravet til store rolige veggflater egnet for familiens moderne nordiske kunst, har vært både inspirerende og styrende for materialbruk, lysåpninger og kunstlysbehandling.

Erfarne og kvalitetsbevisste byggherrer og en samvittighetsfull entreprenør har muliggjort et uvanlig gjennomført hus.  

Nøkkeltall

Energikilder:
Varmepumpe vann-vann, lukket vedovn o.l., åpent vedfyrt ildsted

Tiltak

Energi

jordvarme / tett bygningskropp / arealeffektivitet / energibesparende utstyr / ekstra isolering

Det er gjort flere tiltak for å redusere energibruken i bygget:

 • Både oppvarming og tappevann er tilknyttet jordvarmebrønn
 • Kompakt planløsning uten gangarealer
 • Moderat vindusareal
 • Materialbruk med svært gode varmemagasinerende egenskaper
 • Bedre isolert enn forskriftskravene
 • Belysning med LED og T5

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer / miljøvennlig overflatebehandling

Yttervegg av norskprodusert tegl, diafragmakonstruksjon med 350mm isolasjon. Yttertak av massivtre med gjennomsnittlig 350mm isolasjon. Himling av osp fra sørlandet.

Det er benyttet lite overflatebehandling. På den lille andelen som er behandlet, er det brukt miljøsertifiserte produkter.

Universell utforming

Huset er utformet for å enkelt kunne tilpasses kravene til universell utforming på sikt. Det eneste tiltaket som kreves, er å installere ramper på noen få steder for å overvinne 7,5cm høydeforskjell.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2014
Prosjekterende:
Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS (ARK)
Hovedentreprenør:
Muremester Svein R. Andersen AS
Rådgivende firmaer:
Sivilingeniør Will Arentz AS (RIB) | Elektro-Team AS (RIE) | BB Lakk og Mek Verksted AS v/ siv.ing. Håkon Boldvik, KLH v/Fristad Bygg AB, Wienerberger v/ siv.ing. Tove Narvestad
Byggherre:
Ketil E. Bøe og Marianne Wiborg Møller
Lokalisering:
Åsveien 17, 1369 Stabekk

Kilder

Prosjektbeskrivelse: Knut Hjeltnes

Mer informasjon

Tekst: 
Iselin Ekman/ NAL
Sist oppdatert: 
29.06.2016