Boligprosjektet Rotnesbeitet i Nittedal

Boligprosjekt Rotnesbeitet i Nittedal

Boligprosjektet Rotnesbeitet i Nittedal kommune har gitt mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å kjøpe sin egen bolig.

 1. Fotografi: Felix Arkitekter        Arkitekt: Felix Arkitekter AS (ARK)

 2. Leilighetene består av alle nødvendige boligfunksjoner. Foreldregrupper og representanter fra andre kommuner framstiller prosjektet som et forbilde.

  Leilighetene består av alle nødvendige boligfunksjoner. Foreldregrupper og representanter fra andre kommuner framstiller prosjektet som et forbilde.

  Fotografi: Felix Arkitekter        Arkitekt: Felix Arkitekter AS (ARK)

 3. Plantegning

  Plantegning

  Fotografi: Felix Arkitekter        Arkitekt: Felix Arkitekter AS (ARK)

 4. Arkitekt: Felix Arkitekter AS (ARK)

 5. Uteareal

  Uteareal

  Fotografi: Felix Arkitekter        Arkitekt: Felix Arkitekter AS (ARK)

Kjøper sin egen bolig i ordinære bomiljø.

Nittedal kommune har en klar policy om at utviklingshemmede skal inkluderes i ordinære bomiljø og ikke i boliger med et institusjonsliknende preg. På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret i januar 2012 å kjøpe åtte av totalt 28 boliger i boligprosjektet Rotnesbeitet. De opprettet et eget borettslag og hadde på forhånd inngått en forpliktende avtale med syv personer som skulle kjøpe boligene. Nittedal kommune eier den åttende boligen som benyttes som personalbase og som fellesareal med mulighet for ulike aktiviteter. De åtte boligene er godt integrert blant de andre boligene og inngår i det ordinære bomiljøet.

Kommunen har stått som byggherre for åtte boliger, samtidig som det har vært en annen byggherre for de øvrige 20 boligene. Dette har medført bruk av store ressurser i kommunen til bl.a. juridisk bistand, noe de ikke selv har tilgang på. Selv om resultatet har blitt meget bra, ønsker kommunen en enklere modell for gjennomføring av liknende prosjekter for framtiden.

Fakta om prosjektet 

 • Tomteområdet ligger – i likhet med store deler av Nittedals boligbebyggelse – i en østvendt dalside. Terrenget er til dels bratt. Ovenfor brer den etablerte småhusbebyggelsen seg oppover dalsiden, med utsyn mot Nitelva og den skogkledde åsen på østsiden av dalen.
 • Bebyggelsen er oppdelt i flere volumer, som er innbyrdes forskjøvet og avtrappet for å gi en harmonisk tilpasning til landskapet og omkringliggende bebyggelse. Voluminndeling og detaljutforming av balkonger, svalganger og trappehus fremheves gjennom fargebruken.
 • Prosjektet består av totalt 28 leiligheter fordelt på tre hus som er sammenbundet med svalganger, og med heisforbindelse til garasjekjeller. Boligarealet er fordelt på 2-, 3- og 4-romsleiligheter, alle med egen balkong eller uteplass på terreng. Prosjektet er gjennomført med prefabrikkerte moduler.
 • Åtte av leilighetene i de to nedre etasjene i mellombygget er for ungdommer med særskilte behov. Av disse er tre boliger på 50 m2 plassert i underetasjen i bygg B. På samme nivå, men i bygg A ligger fellesareal/personalbase.  De øvrige fire boligene på 52 til 57 m2 ligger i første etasje

Suksessfaktorer

 • Godt offentlig og privat samarbeid.
 • Brukermedvirkning gjennom hele prosjekteringsfasen med godt samarbeid mellom kommune og brukergruppe/ foreldregruppe.
 • God prosess hvor kommunen har kommet i samarbeid med Husbanken i en tidlige fase i prosjekteringen.
 • Kommunen tar til følge og respekterer Husbankens faglige kriterier, innspill og anbefaling gjennom hele planleggings- og bygningsprosessen.
 • Prinsippene for normalisering og integrering ble fulgt. Boenhetene har ikke institusjonsliknende preg. Ulike brukergrupper er ikke samlokalisert på en uheldig måte. Boligene er plassert og integrert i et ordinært bomiljø

Finansiering

Finansiering av de åtte boligene, syv omsorgsboliger og personalbase/fellesareal

 • Anleggskostnad kr 17 500 000
 • Investeringstilskudd: kr. 5.250.000 – 30 % av anleggskostnad

 

 • Adresse:         Stasjonsveien 9, Nittedal
 • Ferdigstilt:      2013
 • Oppdragsgiver:Rotnesbeitet AS c/o Stor-Oslo Prosjekt AS

 

Prosjektopplysninger

Prosjekterende:
Felix Arkitekter AS (ARK)

Mer informasjon

Tekst: 
Mette Presterud
Sist oppdatert: 
09.07.2019