Nordås bofellesskap

Sandefjord kommune bygget bofelleskap til åtte beboere med utviklingshemning på Framnes. Med nærhet til et eksisterende tiltak kan personale bistå hverandre. Byggets struktur med tre innganger og trapperom gir mulighet for fleksibel bruk. Byggets utforming er velegnet til å innfri spesielle behov. Beboere som kan ha nytte av byggets utforming vil bli samlet her med tilhørende personale.

  1. Adkomstsone mot øst

    Adkomstsone mot øst

    Fotografi: Rina Ihlen       Arkitekt: PV arkitekter as (ARK)

  2. Boenheter mot syd og vest

    Boenheter mot syd og vest

    Fotografi: Rina Ihlen       Arkitekt: PV arkitekter as (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Nær en idrettsplass i skogkanten ligger et velformet bygg med tre hus bundet sammen. Fasade- kledning veksler mellom naturfarget og mørkt trepanel. Boder og trapperom fører til sprang i fasaden. Bygget får således en nyskapende utforming, og unngår institusjonspreg.

Bygget ble ferdigstilt med 3 boenheter i 1.etg og 5 boenheter i 2. etg. Alle er på 51 kvm med terrasser eller balkonger. Felles stue/spisekjøkken er sentralt plassert i 1.etg. Her er også tilstrekkelig med personalrom, garderober, kontor, spise/møterom og et ekstra rom for nattevakt i tilknytning til boenhet. Lik størrelse på fellesareal og privat boenhet, 3 trapperom og heis gjør bygget fleksibelt i bruk. Privat bod plassert i korridor utenfor leilighet viser seg å være hensiktsmessig.

Beboere og personale
Alle beboere som flyttet inn var førstegangsetablerere. De flyttet ut fra sitt barndomshjem. Da beboerne sa ja til egen leilighet stoppet tilbudet med avlastning opp. Alle beboerne flyttet derfor inn i juni. Med ferieavvikling viste dette seg å være lite hensiktsmessig. Overgangen er stor fra å bo hjemme eller være på avlastning, til å få sin egen boenhet. Det skal lages tiltaksplaner og fattes vedtak. Personale har samlet erfaringer om oppstart av bofellesskap.

Det tar tid å få bodd seg inn både for beboerne, pårørende og personale. Beboerne lager  felles middag, grøtfest med familie eller holder fødselsdagsselskap i fellesarealet.

Prosess
Under prosjektering ble det meldt inn behov for lydisolering av en boenhet. Omfanget av behovet ble ikke fanget opp, og de tekniske tiltakene er ikke tilstrekkelig. Lokalisering av boenhet internt i bygget og også med tanke på uteareal, blir viktig for å oppnå en god løsning.

Behovet for kontorplass med medisinskap i 2.etg ble fanget opp sent i prosjekteringen. En korridor- sone ble skilt av, men det medfører at rommet ikke har vindu til å åpne.

Ved innflytting er det viktig at bygg og uteareal er klargjort for bruk. Først etter 2 års drift ble adkomstvei ferdig opparbeidet.

Byggeprosessen burde evalueres. Fall til sluk på bad er ikke tilstrekkelig, så det må monteres lister på gulv rundt dusj. Lengde på kjøkkenbenk ga ikke tilstrekkelig plass til kjøleskap.  Materialvalg innvendig er dårlig med tanke på drift og vedlikehold.  Erfaring fra prosjektet har ført til bruk av trefiberplater til fordel for gipsplater.

 

Nøkkeltall

Arealforbruk:
BTA 1 + 2 etg: 1058 m2 BRA 1 + 2 etg: 1013 m2 BRA frittliggende garasje/bod/avfallsbod: 55 m2 Parkeringsareal: 222 m2
Energikilder:
Elektrisitet og peisovn i fellesareal
Byggekostnader:
15,6 mill. eksklusiv tomt

Prosjektopplysninger

Prosjekterende:
PV arkitekter as (ARK)
Hovedentreprenør:
Bygg og maskin as
Rådgivende firmaer:
Norconsult as, Sweco, akustikk-konsult as
Byggherre:
Sandefjord kommune
Lokalisering:
Idrettsveien 19, Sandefjord
Tekst: 
Rina Ihlen
Sist oppdatert: 
09.07.2019