Heisprosjektet i Årdal

Heisprosjektet i Årdal - etterinstallering av heis i lavblokk

Borettslagene i Årdal består i hovedsak av eldre blokker. Alle blokkene har tre etasjer og er bygd i perioden 1950 – 1967, men uten heis. To borettslag i Årdal har i ettertid fått installert heis- og trapperom.

 1. Tre heissjakter.

  Tre heissjakter.

  Fotografi: Husbanken.       

 2. Heissjakt under bygging.

  Heissjakt under bygging.

  Fotografi: Husbanken.       

 3. Heisdisplay inngang.

  Heisdisplay inngang.

  Fotografi: Husbanken       

 4. Heis og trapp.

  Heis og trapp.

  Fotografi: Husbanken.       

 5. Ferdig heissjakt i Flotavegen 6.

  Ferdig heissjakt i Flotavegen 6.

  Fotografi: Husbanken.       

Nasjonalt pilotprosjekt

Heisprosjektet i Årdal er et nasjonalt pilotprosjekt og et satsingsområde for Husbanken. Årdal boligbyggelag (ÅBBL) fikk tilskudd fra Husbanken og dermed var prosjektet i gang.

To borettslag har fått etter-installert heis

Flotane og Sauekvei borettslag, Årdal i Sogn og Fjordane har fått installert 16 heis- og trapperom. Flotane borettslag har 12 oppganger og Sauekvei har 4 oppganger.

Ivar Mekaniske A/S, Hamar har bygd og montert heissjakten        

Suksessfaktorer

Pilotprosjektet har blitt til i samarbeid med Årdal Boligbyggelag, NBBL, Årdal kommune, NAV Hjelpemiddelsentral og Husbanken og de aktuelle borettslagene. Alle involverte parter har trukket i samme retning.

 • Det ble kartlagt behov for heis i dag og nær framtid og jobbet aktivt mot Nav hjelpemiddelsentral i forhold til trappeheis.
 • ÅBBL jobbet aktivt mot hjemmesykepleien for å få oversikt over dagens behov
 • Ergoterapeut, behov og dimensjoner på hjelpemidler, bl.a. elektrisk rullestol og manuell rullestol
 • Brannsjef, behov for tilkobling av brannvann i hver etasje, brannmeldere, lede/markeringslys
 • Strøm for rullestol i trappehus 
 • Husbanken har dokumentert heisprosjektet i Årdal kommune i video.

Hva koster heisen?

En heis koster ca. 3. millioner

 • Andelseierne betaler 53 %
 • Husbanken gir tilskudd på 47 %

Husbanken har vært en aktiv aktør og bistått med både prosjektmidler, tilskudd og lån (grunnlån) på over 22 millioner i tilskudd, samt over en million fra Nav Årdal.

Flere kan bo lenger hjemme

Alle vil bo hjemme lengst mulig og statistikken viser at med heis bor folk minst 10 år lenger hjemme. Installering av heis i dei to borettslagene har hatt positive ringverknader for flere enn beboerne. I tillegg til å komme seg lettere ut og inn i boligen sin, kan folk skrives raskere  ut fra sjukehus, fordi de er blitt mer mobile hjemme.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2013
Lokalisering:
Årdal i Sogn og Fjordane
Prosjektperiode:
2013
Sist oppdatert: 
26.06.2014