Hamar kulturhus

Kulturbygg som definerer sentrum på ny

Ved å åpne seg ut mot Stortorvet bidrar det det nye kulturhuset på Hamar til å forsterke torgets tradisjon som forsamlings- og festplass.

 1. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 2. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 3. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 4. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 5. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 6. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 7. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 8. Fotografi: Mads Frederik       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 9. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 10. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 11. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 12. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 13. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 14. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 15. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 16. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 17. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 18. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 19. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 20. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 21. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 22. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

 23. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Vandkunsten a/s (ARK)/Anderssen+Fremming AS (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Kulturhuset i Hamar danner ramme om mange ulike funksjoner og foreninger i byen, og huser blant annet konsertsal, ungdomshus, musikkskole, kunstverksteder, galleri, bibliotek og kafé. Største aktør er likevel Teater Innlandet, som med den nye salen med 500 sitteplasser, to prøvesaler og tilknyttede verksteder, har fått betydelig bedre forutsetninger for sin teaterproduksjon. Bygget har beliggenhet ut mot Stortorvet i hjertet av Hamar og det er en ambisjon i prosjektet at det nye kulturhuset skal inngå i Stortorvets tradisjon som byens forsamlings- og festplass og være et inspirerende og imøtekommende sted for kulturelle opplevelser og samvær.

Kulturhuset består av to forskjellige hovedelementer: ”Den svævende etage” og det underliggende ”Skørt”. Det langstrakte anlegg spenner over to kvartaler mellom Grønnegata og Storhamargata parallelt med Kirkeaksen, og danner en ny byromsvegg mot Stortorvet og mot Mortensrudgata. Det horisontale hovedgrepet understreker den skrånende torgplassen og bygget kulminerer i en kafé som avslutter bygget mot Strandgata. En port over Torggata deler bygningen i to sett fra torget, med et teaterkvartal og et bibliotekskvartal.

Kulturhuset har et transparent uttrykk som henvender seg til alle byggets sider. Bygget har ingen forside eller bakside, men er løst arkitektonisk med samme åpenhet mot torget, Sagatunet, Mortensrudgata og Storhamargata. Kun fasadenes høyde varierer. Gjennom å eksponere kulturhusets begivenheter både mot byen og på tvers av byggets ulike funksjoner, legger bygningen til rette for at dagens kinogjenger kan bli morgendagens teaterpublikum. 

Prosess

Bygget er komplekst og har få standardløsninger. Spesielt betongarbeidene har vært krevende, med høye krav til presisjonsnivå.

Prosjektet er gjennomført som hovedentreprise der Hamar kommune som byggherre har hatt kontrakter direkte med alle entreprenører og leverandører, også på prosjekteringssiden. Dette har ført til en krevende, men konstruktiv byggeprosess.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
15000 m2 (brutto BTA)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 126 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Fjern-/nærvarmeanlegg
Byggekostnader:
239 NOK eks. mva

Tiltak

Konstruksjon og materialbruk

slitesterke materialer

Byggets overflater er først og fremst valgt ut i fra at de skal skape rom som er gode å arbeide og oppholde seg i, men det har også vært viktig at materialpaletten skal være slitesterk og lett å vedlikeholde. Med bakgrunn i dette er det benyttet betong, glass, stål og tre i fasade og interiør. Overflatebehandling i form av maling er bevisst unngått og trekledning er i all hovedsak av furu.

Hovedkonstruksjonen består av eksponert betong og er et viktig arkitektonisk grep i bygget. Alle betongarbeider, med unntak av hulldekker over kultursalen, er støpt på stedet. I alt har det gått med 12 000 kbm betong i prosjektet. Byggets stramme estetiske uttrykk har stilt store krav til utførelse og presisjonsnivå.

Det har også vært et viktig arkitektonisk grep at bygget skal ha en stor grad av transparens. Hele byggets fasade består av glass, i tillegg til en stor andel av innvendige glassvegger.

I kontrast til første etasje, har andre etasje en større andel lukkede fasadefelt. Gjennomgående for hele bygget er at det er brukt forpatinert, mørk zink. Varierende utforming og profilering sørger for at fasadene får et nyansert uttrykk, samtidig som det skaper sammenheng.

Hovedandelen av overflatene i interiøret består av den eksponerte betongkonstruksjonen, som står i kontrast til veggkledning av kryssfinér. Ventilasjonsrør er lagt synlig under den akustiske himlingen. Trapper og rekkverk er utført i sortlakkert jern. Husets to hovedtrapper består av 10mm sveiset platejern og står som to funksjonelle skulpturer i rommet. Trappene leder opp til kultursalen og forbinder bibliotekets tre etasjer med hverandre. 

Det har vært fokus på å skape gode lydforhold i bygget. Salene og øvingsrommene er bygget etter en såkalt ”boks i boks” løsning, mens de store salene er bygget opp av en kraftig stålkonstruksjon av fagverk innenfor betongskallet, bekledd med akustisk panel. Øvingsrommene er bygget som doble konstruksjoner av bindingsverk.

Økonomi

Kontraktsummen var 239 millioner kroner eks mva.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2014
Prosjekterende:
Vandkunsten a/s (ARK) | Anderssen+Fremming AS (ARK)
Rådgivende firmaer:
Norconsult AS (RIB) | Aalerud AS Rådgivede ingeniører (RIV) | Norconsult AS (RIE)
Prosjektledelse:
Stema Rådgiving AS
Byggherre:
Hamar kommune
Lokalisering:
Torggata 100, 2317 Hamar, Sentrum
Prosjektperiode:
2009-2014

Kilder

Hamar Kulturhus, Byggeindustrien (bygg.no), 04.03.2014

Mer informasjon

Tekst: 
Iselin Ekman / NAL
Sist oppdatert: 
10.08.2016