Tre Taarn - Rundeskogen

Tre tårn i Sandnes som fornyer boligblokken som bygningstype

Tre Taarn er et boligprosjekt i Sandnes utformet med en kompakt og stedstilpasset form, hvor fokuset har vært å redusere bygningskroppenes fotavtrykk for å skape gode, sjenerøse uteområder på bakkeplan. Prosjektet fikk hedrende omtale i Statens byggeskikkpris 2014.

 1. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 2. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 3. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 4. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 5. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 6. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 7. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 8. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 9. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 10. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 11. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 12. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 13. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 14. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 15. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 16. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 17. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 18. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 19. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

 20. Fotografi: Espen Gees       Arkitekt: Helen & Hard AS (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Tre Taarn er en del av Rundeskogen boligområde nordvest for Sandnes sentrum, i randsonen mellom et eldre industriområde og et etablert boligområde med tett-lav bebyggelse. Prosjektet består av tre tårn på 11-16 etasjer, med totalt 114 leiligheter.

Hovedgrepet i prosjektet har vært å konsentrere bebyggelsen  i høye, slanke bygningskropper og skape et attraktivt og sjenerøst uteområde på bakkeplan. For å minimere bygningens fotavtrykk og samtidig opprettholde gode utsiktsforhold for den bakenforliggende bebyggelsen, har første boligplan blitt løftet opp fra bakken. ”Treet ”er en felles metafor for utformingen av boligblokkene, der sokkelen er stammen og boligene utgjør kronen. Leilighetene krager ut på konsoller fra ”stammen”, som inneholder trapp, heis og adkomstfunksjoner og strekker seg over tre etasjer. Dette skaper også et overdekket uteområde hvor det springer ut ”røtter” som danner sittebenker og lekeapparater.

Miljødesign og boligkvalitet har vært viktige i utviklingen av Rundeskogen. Prosjektet har en kompakt volumutforming som er første bud for å minimere overflater og dermed energiforbruk. Leilighetsplanene er optimalisert ut fra sol og utsiktsforhold, og har integrerte vinterhager som kan benyttes som balkong eller åpnes med foldedører og integreres i leilighetene.

De generelle leilighetsstørrelsene varierer fra 65 til 135m2, noe som legger til rette for en sosialt sammensatt beboergruppe i de tre tårnene. Toppleilighetene er på ca. 200 m2 og har 4 takterrasser med ulik utsikt og solforhold.

De tre tårnene har fått en åttekantet formen og er innbyrdes organisert slik at det skapes diagonale siktakser mellom dem. På den måte blokkerer ikke de nye byggene sikten for bakenforliggende bebyggelse. Den grønne sonen under og mellom tårnene skaper en forbindelsesrute mellom skogen i nord og eksisterende bebyggelse i den sørlige delen av området.

Fasadeplatene består av trekantede Trespa-plater. Platene er rotert i forskjellige retninger, slik at de reflekterer lyset på ulik måte, og gir en illusjon av en 3-dimensjonal fasade.

Bygget var blant de åtte nominerte finalistene til Statens byggeskikkpris 2014 og mottok, som ett av to bygg, hedrende omtale av juryen. Her ble det blant annet fremhevet at Tre Taarn ”gjennom en forbilledlig bearbeiding av fasader, form og orientering […] er med på å fornye boligblokken som bygningstype”.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
11500 m2 (bruksareal BRA)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 52 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Varmepumpe vann-vann
Byggekostnader:
229 MNOK

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2013
Prosjekterende:
Helen & Hard AS (ARK)
Byggherre:
Kruse Bolig AS
Lokalisering:
Nikkelveien 18-22, 4313 Sandnes, Lura
Prosjektperiode:
2006-2013

Kilder

Prosjektbeskrivelse, Helen & Hard og søknad Statens Byggeskikkpris 2014

Mer informasjon

Tekst: 
Iselin Ekman / NAL
Sist oppdatert: 
01.09.2014