Grønneviksøren Studentboliger

Modig modulbasert studenthjem

SiB’s studentboliger rett utenfor Bergen sentrum er et eksempel på et spennende og modig modulbyggeri som kan huse opptil 1000 studenter. Boligene har lavenergistandard, godkjent av SINTEF. Samtlige boenheter har tilkomst via heis og fire boenheter er tilrettelagt for funksjonshemmede med parkering på bakkeplan.

 1. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 2. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 3. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 4. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 5. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 6. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 7. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 8. Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 9. Inngang fra Møllendalsveien 54. Tatt fra Solheim kirkegård.

  Inngang fra Møllendalsveien 54. Tatt fra Solheim kirkegård.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 10. Utomhus - mellom blokkene.

  Utomhus - mellom blokkene.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 11. Uteplass ved svalgang.

  Uteplass ved svalgang.

  Fotografi: Husbanken.       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 12. Uteområde.

  Uteområde.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 13. Her har blokken fått navnet Sigrid

  Her har blokken fått navnet Sigrid

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 14. Heis-hus til høgre med nummererte etasjer (store tall), samt litt lek og moro med "slusing"

  Heis-hus til høgre med nummererte etasjer (store tall), samt litt lek og moro med "slusing"

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 15. Felles uteområde.

  Felles uteområde.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 16. Sykkelstativ og heis-hus i bakgrunnen som er godt merket.

  Sykkelstativ og heis-hus i bakgrunnen som er godt merket.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 17. Utsnitt av vegg i trespon.

  Utsnitt av vegg i trespon.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

 18. Felles vaskerom for studentene.

  Felles vaskerom for studentene.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: 3RW arkitekter (ARK)/Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av to kvartaler med studentboliger som går i en høyde opptil åtte etasjer. På bakkeplan har prosjektet etablert møteplasser og felles oppholdsareal. Her finnes også sykkelparkering, boder og spesielt tilrettelagte boenheter med tilhørende biloppstillingsplasser. Prosjektet er videre organisert rundt flere felles trapperom der flertallet av boenhetene er tilknyttet med en utvendig svalgangsløsninger oppover i etasjene. Det er arbeidet med er visuelt uttrykk som bidrar til å forbedre orienteringen.

Antall hybelenheter var opprinnelig planlagt til 520, men ble gjennom prosjektet økt til 727. Boenhetene varierer i størrelse fra 16,5 kvm til 60 kvm.

Prosjektet eies og driftes av Studentsamskipnaden i Bergen og er et prosjekt som kan være med å skape gode rammer for utdanningsforløpet til unge studenter, samtidig som det bidrar til å lette trykket på eiendomsmarkedet i Bergen.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
15080 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 727 beboere.
Energiforbruk:
Netto energibehov: 135 kWh/m2 år. Levert energi: 168 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder:
Fjern-/nærvarmeanlegg

Tiltak

Universell utforming

orienterbarhet / fremkommelighet

I alle etasjer er det fellesrom kjøkken og toalett med god tilgjengelighet. Samtlige boenheter har tilkomst via heis, og 45 prosent av hyblene er tilgjengelig med rullestol. Fire av boenhetene på gateplan er tilrettelagt for handicappede med parkering på bakkeplan.

Miljøfokus

prefabrikasjon

Det har gjennom byggeprosess og valg av løsninger vært fokus på å minimere miljøbelastningen. Ved å velge et effektivt prefabrikert byggesystem er CO2 utslippene i forbindelse med byggingen redusert med 50 % sammenliknet med tradisjonelt byggeri. Boligmodulene er produsert innendørs og leveres ferdige på byggeplass. Det er i tillegg vektlagt god energistyring, fjernvarme og avfallshåndtering via bossug.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Husbanken og DnB. Husbanken har gitt lån og tilskudd til prosjektet som samlet utgjør mer enn 500 millioner kroner.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2013
Prosjekterende:
3RW arkitekter (ARK) | Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK)
Hovedentreprenør:
Faktor Industrier AS
Rådgivende firmaer:
Multiconsult AS (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Bravida (RIE) | Dr. Olav Olsen (RIB), Sweco Norge AS (RIV), NEAS (RIBr)
Byggherre:
Studentsamskipnaden i Bergen
Lokalisering:
Møllendalsveien 52, 54, Årstad
Prosjektperiode:
2010-2013

Publisert

Nordic Architects - Ebbs and Flows, David Sokol, 2013, side 14-15, Arvinius + Orfeus Publishing Zeppelin Magazine #121, 19.02.2014, side 36-41

Kilder

3RW ved Espen Rahlff Husbanken

Tekst: 
Gunn Helen Daatland
Sist oppdatert: 
10.09.2014