Hjertnespromenaden 5

Bofellesskap for utviklingshemmede i rehabilitert sveitservilla

«Wenche Foss Sentrene» er etablert for å tilby bofellesskap med omsorg, trygghet og aktiviteter. Visjonen er å skape gode hjem for beboere som har spesielle behov for tilrettelagte tilbud. Resultatet ble Hjertnespromenaden 5 med innflytting i nov-13 for 8 beboere som er mellom 18 og 23 år. Sandefjord kommune har 20 års tildelingsrett.

 1. Utvendig er huset med hage tilbakeført til 1890. To varmepumper står utenfor smijernsgjerdet.

  Utvendig er huset med hage tilbakeført til 1890. To varmepumper står utenfor smijernsgjerdet.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: Arkitektkontoret Tellus AS (ARK)

 2. Husets gamle fyrrom fylles opp med teknikk. Alle rom fjernstyres og evt feil registreres.

  Husets gamle fyrrom fylles opp med teknikk. Alle rom fjernstyres og evt feil registreres.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: Arkitektkontoret Tellus AS (ARK)

 3. Mange rør i rør krever tre tekniske luker på hvert bad.

  Mange rør i rør krever tre tekniske luker på hvert bad.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: Arkitektkontoret Tellus AS (ARK)

 4. Trivelig felles stue med veranda og utsikt til parken og sjøen.

  Trivelig felles stue med veranda og utsikt til parken og sjøen.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: Arkitektkontoret Tellus AS (ARK)

 5. Løfteplattform er plassert sentralt i huset.

  Løfteplattform er plassert sentralt i huset.

  Fotografi: Husbanken       Arkitekt: Arkitektkontoret Tellus AS (ARK)

Ombygging av byvilla til bofellesskap

Hjertnespromeneaden 5 er en sveitservilla fra ca. 1890, sentralt i Sandefjord sentrum, som er rehabilitert og bygget om til bofellesskap med 8 beboere. Sveitservillaen var opprinnelig del av et større trehusmiljø langs Hjertnespromenaden og er i reguleringsplan avsatt til spesialområde bevaring. Bygningen er klassifisert til å ha middels høy verneverdi.

Utvendig er huset med forhage nå tilbakeført til 1890, bortsett fra skifer på taket. Det ble for kostbart, så flat betongtakstein i skiferfarge er benyttet. Smijerns gjerde og de gamle portene ble funnet og satt på plass. Flaggstang og hekker får også sin opprinnelige plassering. Fløy mot nord har fått påbygg i 3.etasje. Innvendig er første etasje med hovedinngang og fellesareal tidsriktig utformet med den gamle trappen, gamle skilt, dører og lister. I den opprinnelige isolasjonen fant de Morgenbladet fra 1895, 10 øre fra 1901 og en rusten vekt. Dette er stilt ut for å minne oss om husets historie. På grunn av kostnader er øvrig areal gitt dagens standard utforming.

Husbankens krav til miljø, energi og uu er fulgt opp, men med noen dispensasjoner som er dokumentert. Byggets alder gir begrensninger for hva som er økonomisk mulig å realisere av tiltak. Ved rehabiliteringen var det krevende å få fram alle rør som også skal ligge i rør. Hvert bad har 3 tekniske luker for vannbåren varme, branntåke og el.

Beboerne er begeistret for egen leilighet, gjesterom og en trivelig felles stue med kjøkken i første etasje. Stor veranda med praktiske skap legger til rette for måltider utendørs. Nå i startfasen innarbeides gode rutiner for felles aktiviteter som husvask med et påfølgende godt måltid. Visjonen ser ut til å bli oppfylt.

Da bygget regnes som risikoklasse 6 ift. brannspredning er bygget utstyrt med vanntåkeanlegg.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
494 m2

Tiltak

Energi

Med dårlige grunnforhold var det ikke mulig å bore etter jordvarme. De valgte derfor luft til vann varmepumper fra Sverige. To kompressorer står ute; to systemer går hver sin gang; ved topp forbruk kjøres begge. Om begge skulle stoppe har akkumulator tank 300 liter vann som går i rørene. De har også elektrisk varmepumpe på 21 kW som back up.

Energiattesten viser at prosjektet oppnådde energimerke C/gul. Under prosjekteringen ble det beregnet energiforbruk. Tallene var så lave at de ikke våget å tro på dem, men viser seg å stemme. Anlegget er derfor noe overdimensjonert og kunne også betjent nabohuset.

Anlegget er en drøm for en ingeniør - helt digitalisert - alt styres fra et skap i fyr rommet - nattsenking i alle rom – feil kan leses ut.

Universell utforming

fremkommelighet / utstyr og bygningsdeler

Løfteplattform er sentralt plassert inne i bygget. Den går fra kjeller med boder og opp gjennom tre boligetasjer. Det ser ut til å fungere bra. Hovedinngangen i første etasje ligger noe over terreng nivå så her er det montert en trappeheis.

Byggekostnader

Med selvstendige beboere uten store hjelpebehov ble prosjektet finansiert som utleiebolig i Husbanken, sammen med egenkapital fra eier. De totalebyggekostnadene ble langt dyrere enn antatt ved oppstart. Det var mer omfattende å rehabilitere bygget enn forventet og krevende å oppnå Husbankens krav til energi og universell utforming.

Prosjektopplysninger

Prosjekterende:
Arkitektkontoret Tellus AS (ARK)
Hovedentreprenør:
Rådgivende ingeniør Geir Hj. Aune
Byggherre:
Wenche Foss Sentrene
Lokalisering:
Hjertnespromenaden, Sandefjord
Prosjektperiode:
2012-2013
Tekst: 
Rina Ihlen
Sist oppdatert: 
26.05.2014