Stavanger kultur- og katedralskole, Bjergsted

Vinner av Statens byggeskikkpris 2013

Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole avdeling Bjergsted er vinner av Statens byggeskikkpris 2013. De to nye skolene knytter seg til omgivelsene på en vellykket måte innholdsmessig og i forhold til bystrukturen. De bygger videre på skalaen i eksisterende vernet bebyggelse på tomten og danner nye vellykkede byrom. En bevisst holdning til materialbruk, lysinnslipp og farger har skapt interiører og fasader med et elegant, nøkternt og saklig uttrykk som kler omgivelsene.

 1. Plassen mot kai har en robust utforming med kostet betongdekke i tråd med beliggenheten ved kaien.

  Plassen mot kai har en robust utforming med kostet betongdekke i tråd med beliggenheten ved kaien.

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: Asplan Viak AS (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 2. Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: Asplan Viak AS (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 3. Den store salen i kulturhuset

  Den store salen i kulturhuset

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: Asplan Viak AS (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 4. Ett av musikk- og øvelsesrommene i kulturskolen

  Ett av musikk- og øvelsesrommene i kulturskolen

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: Asplan Viak AS (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 5. Bygningene er universelt utformet og ivaretar alle sentrale hensyn i interiørene er bruk av kontrastfarger utført på en elegang måte

  Bygningene er universelt utformet og ivaretar alle sentrale hensyn i interiørene er bruk av kontrastfarger utført på en elegang måte

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: Asplan Viak AS (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 6. Katedralskolen knytter seg til Bjergstedparken i vest med en elegant gangbro

  Katedralskolen knytter seg til Bjergstedparken i vest med en elegant gangbro

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: Asplan Viak AS (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

 7. Skolene er planlagt og oppført under ett

  Skolene er planlagt og oppført under ett

  Fotografi: Jiri Havran       Arkitekt: Asplan Viak AS (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK)/Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)

Prosjektbeskrivelse

Det har vært en betydelig og målrettet satsning på kultur og kulturbygg i Stavanger, blant annet med nytt konserthus. Samtidig har Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune samarbeidet om å oppføre en ny kulturskole og en avdeling av Stavanger katedralskole med undervisningstilbud innen musikk, dans og drama.

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har samarbeidet om å oppføre en ny kulturskole og en avdeling av Stavanger katedralskole med undervisningstilbud innen musikk, dans og drama. Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune var byggherre.

I 2004-2005 ble det avholdt arkitektkonkurranse. Vinneren var Arkitekturverkstedet/Asplan Viak. Byggherren har lagt til rette for en samlet og helhetlig planlegging fra idefase til ferdigstillelse. Arkitektene har dermed fått gode forutsetninger for å utvikle et gjennomtenkt og vakkert skoleanlegg som skaper flere nye byrom ytterst i Vågen.  Byggetomt ligger sentralt til og grenser til Bjergstedparken. De to skolene kan supplere og trekke veksler på hverandre og på andre kulturinstitusjoner i nærheten, deriblant Stavanger konserthus, Dansens hus og universitetets Institutt for musikk og dans.

Skolene er oppført som to separate bygninger på hver side av det vernede sjøhuset Sandvigå 27 og bygger videre på skalaen, formene og det nøkterne uttrykket til sjøhusene. Kulturskolen og katedralskolen har fått form og proporsjoner som avspeiler sjøhusenes brutte gesimslinjer og knappe fasader. Vegger og tak på begge bygninger har fått en diskré og holdbar båndtekking i sink som gir bygningene et lett og tilforlatelig uttrykk. Den lyse gråtonen avspeiler og endrer seg med været og lyset ved havet. På deler av 1. etasje der publikum kommer i fysisk nærhet til fasaden, er det kledning i eikepanel. Regelmessige vinduer gir et rolig uttrykk på fasaden og tilfører stedet karakter.

Sammen med sjøhusene danner de en østvendt plass mot kaia. Samtidig knytter Katedralskolen seg også til Bjergstedparken i vest med en elegant gangbro. Mellom skolene og sjøhusene er det etablert smug som skaper nye gangforbindelser i bydelen. Den overordnede organiseringen har styrket anlegget som møteplass for unge og ansatte og gitt økte muligheter for god sambruk av spesialrom og utearealer. 

Plassen mot kai har en robust utforming, utført i kostet betong, i tråd med beliggenheten ved kaien. Innganger, vestibyler og en salong vender inn mot denne plassen og er godt synlig gjennom glassfelt. Plassen tar på en god måte opp høydeforskjellen fra kaia ned mot det vernede sjøhuset Sandvigå 27. Her ligger en utendørs scene og sitteplasser. Gateplanet vest for skolebyggene ligger på et høyere nivå enn plassen. Katedralskolen har inngang fra dette nivået. I tillegg har skolen også direkte kontakt fra 4. etasje via gangbroen til Bjergstedparken og kulturinstitusjonene. Forholdet mellom bygningene og de ulike terrengnivåene på plassen, gaten og parken er håndtert på en god måte og er samtidig uanstrengt universelt utformet. Utearealene knytter også sammen kulturinstitusjonene i Bjergstedparken med kaipromenaden, konserthuset og Stavanger sentrum.

Kulturskolen har en langsgående vestibyle som strekker seg i hele bygningens lengde og henvender seg mot plassen. Kulturskolen inneholder rundt 30 musikkøvingsrom, tre blackbox-scener, en liten konsertsal, en billedkunstavdeling samt administrasjon. Katedralskolen er organisert rundt et atrium med en skulpturell og leken ståltrapp og rikelig med dagslys. Skolen rommer blant annet flere blackboxer, øvingsrom, kammermusikksal, klasserom, forestillingssal, innspillingsstudio, dansesal og administrasjon. Skolene er utformet med fokus på kvalitet og funksjonalitet og har høy teknisk standard. Mange av rommene har spesielle akustiske behov. Bærekonstruksjonen er utført i plasstøpt betong blant annet for å bidra til redusert lydgjennomgang.

Begge bygningene har arealeffektive og funksjonelle planløsninger. Samtidig har de åpenbare romlige kvaliteter med presist plasserte vinduer som gir lyse rom og vakker utsikt mot sjøen og parken fra de fleste rom. Uformelle pausearealer og arbeidsplasser er plassert i fellesarealene på gjennomtenkte steder. Materialene er enkle, men robuste og varige. Vegger er i grå fibersementplater, malte flater eller kryssfiner. Golv er pusset eller slipt betong eller golvbelegg. Interiørene er vakkert og helhetlig planlagt med presise farge- og materialkombinasjoner og møblering som varieres fra rom til rom. Fargebruken inkluderer gardiner som benyttes til regulering av etterklangstid i øvingsrom. Bygningene er universelt utformet og ivaretar alle sentrale hensyn. I interiørene er bruk av kontrastfarger utført på en elegant måte. Bygningene oppfyller kriteriene for energiklasse B, og oppvarming er dels basert på gass.

Oppsummering

Skolene viser hvordan god arkitektur kan skape gode byrom i samspill med eksisterende bygninger. De har fått en saklig og elegant utforming og holder samtidig høy bruksmessig og teknisk standard. interiørene er spesielt forbilledlige med gode dagslys- og utsiktsforhold og en presis farge- og materialbruk. Bygningene har godt integrert universell utforming og akseptabel energibruk. Byggherre og arkitekter har hatt høye ambisjoner, og de har lykkes. Barn og unge i Stavanger har nå fått et kulturelt skoletilbud av ypperste klasse.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Asplan Viak AS (ARK) | Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (ARK) | Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak (IARK)
Hovedentreprenør:
Stavanger kommune
Byggherre:
Stavanger kommune
Lokalisering:
Sandvigå 5 og 9, Stavanger, Bjerksted, Stavanger
Prosjektperiode:
2012

Mer informasjon

Tekst: 
Anne-Sofie Halvorsen / Katrine Hamre Sørlie NAL
Sist oppdatert: 
09.10.2017