Ulsmåg skole

Nytt skolebygg i massivtre og energiklasse A

Ulsmåg skole i Bergen er en eksisterende barneskole fra 1971, som skal rives og bygges ny. Den nye skolen skal romme 600 elever fra 1.-7. klasse, og vil etter planen stå ferdig ved utangen av 2014. Skolen er prosjektert som et energiklasse A bygg, med vegger i massivtre, og er tegnet av Ola Roald AS Arkitektur.

 1. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 2. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 3. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 4. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 5. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 6. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 7. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 8. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 9. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 10. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 11. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 12. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 13. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 14. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 15. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 16. Fotografi: Eva Rosa Hollup       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

Bygningsformen

Bygningen har en enkel, tydelig og komprimert bygningsmasse. De utvendige fasadene mot omgivelsene er formet som et langstrakt rektangel, som brytes opp og dekomponeres på innsiden for å skape nisjer, oppholdssteder og ulike situasjoner for barna. Volumet ligger inn i terrenget, slik at det er direkte kontakt ut både i 1. og 2. etasje.

Organisering

Skolen er sonedelt med åpne fellesområder i 1. etasje, samt administrasjon, og garderober for småskolen som ligger inn mot terrenget. Undervisningsrom, foruten 1. trinn, ligger i 2. etasje, fordelt på fire volum som skaper en overgang mellom de ulike trinnene.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
6 804 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 600 elever
Energiforbruk:
Netto energibehov: 80 kWh/m2 år, levert energibehov: 71 kWh/m2 år (Inndata fra NS3031 og standard klima)
Energikilder:
Varmepumpe vann - vann (Jordbrønner og vannbåren varme), elektrokjel (spisslast), Solceller (elektrisitetsproduksjon)

Tiltak

Konstruksjon og materialbruk

miljøvennlig overflatebehandling / naturnære materialer

 1. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 2. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 3. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 4. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 5. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 6. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 7. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 8. Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

 9. Detalj Hjørne

  Detalj Hjørne

  Fotografi: Per Anda / NAL       Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur (ARK)/Norconsult AS (LARK)

Ulsmåg skole er tegnet som en trebygning, med bærende massivtreelementer i yttervegger og søyler/dragere av limtre i skolens indre.

Massivtreelementene er prosjektert som ett hovedelement som går igjen i bygningen - og kan brukes både stående og liggende. Elementene er 1200mm brede, 3 sjikts krysslimte massivtreelementer med 120mm tykkelse. Massivtreet ligger over og under vinduet (som limtredragere) og gjør dermed vinduer / dører uavhengig av modulstørrelsen. Avstanden mellom vinduer/ dører opp i modulen. Det er Massiv Lust som har levert og montert massivtreelementene Limtre er levert av Moelven.

Utvendig kles skolen med trekledning av varmebehandlet tre. Tre ble valgt som hovedmateriale fordi det er et pustende materiale, og fordi det har termiske egenskaper.

 

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2014
Prosjekterende:
Ola Roald AS arkitektur (ARK) | Norconsult AS (LARK)
Hovedentreprenør:
NCC Construction AS
Rådgivende firmaer:
H2 Byggeteknikk AS (RIB) | Miljøconsult AS (RIV) | Handegård & Pedersen AS (RIE)
Prosjektledelse:
Artec AS
Byggherre:
Bergen kommune
Lokalisering:
Totlandsveien 53, 5224 Nesttun, Nesttun
Prosjektperiode:
2013 - 2014

Kilder

Ola Roald AS Arkitektur

Mer informasjon

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
23.10.2017