Passiv på Rosenborg

Passivhus i skjermet byhage

Passiv på Rosenborg er en enebolig som er bygd som passivhus sentralt i Trondheim. Eneboligen ligger godt skjermet i en hage bak en av de typiske 4 mannsboliger på Rosenborg. Det er et frittliggende bygg med stue mot sør og vest.

  1. Eneboligen ligger godt skjermet i en hage bak en av de typiske 4 mannsboliger på Rosenborg.

    Eneboligen ligger godt skjermet i en hage bak en av de typiske 4 mannsboliger på Rosenborg.

    Fotografi: Peggy Brilke       Arkitekt: Øystein Thommesen AS (ARK)

  2. Fotografi: Peggy Brilke       Arkitekt: Øystein Thommesen AS (ARK)

  3. Fotografi: Peggy Brilke       Arkitekt: Øystein Thommesen AS (ARK)

Prosjektbeskrivelse

Eneboligen er oppført med standard som passivhus og ligger på Rosenborg sentralt i Trondheim. En luft-vann varmepumpe benyttes til oppvarming av tappevann og for oppvarming av rommene. Eneboligen har 3 etasjer, kjeller, 1. og 2. etasje. Totalt oppvarmet areal er på 210 m². Byggestart var i juni 2011 og bygget ble tatt i bruk i mai 2012. Arkitektkontor Øystein Thommesen AS er arkitekt for bygget.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
210 m2 (oppvarmet BRA)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 82 kWh/m2 år. Levert energibehov: 57 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima)
Energikilder:
Varmepumpe (luft - vann) (hoved) 69 % elektrisitet av netto energibruk
Byggekostnader:
3520000 NOK (eks. mva)

Tiltak

Energitiltak

tett bygningskropp / ekstra isolering / varmepumpe / vannbåren oppvarming

Det er gjort tiltak i omtrent hele konstruksjonen for å oppnå energimålene. Kuldebroer er redusert ved å ha en gjennomgående ytterveggskonstruksjon i 1. og 2. etasje og å redusere antall gjennomføringer til et minimum. Vinduene er av typen NorDan N-tech 3 lags vindu med argongass, isolerende avstandslister og isolert karm. Gjennomsnittlig U-verdi for dører og vinduer ligger på 0,73 W/m²K. Yttervegger består av bindingsverk med isolerte trestendere av typen ISO3 som reduserer kuldebroverdien for ytterveggen. Det er i tillegg innvendig påforing, ytterveggen har en gjennomsnittlig u-verdi på 0,14 W/m²K. Dampsperren er plassert mellom stender og innvendig påforing slik at installasjoner i veggen ikke perforerer denne. Yttertak er et luftet pulttak med en u-verdi på 0,11 W/m²K. Gulv mot grunn har en u-verdi på 0,10 W/m²K. Det er brukt isolasjon av type «ekstrem» med λD=33 mW/mK. Alle vinduer mot øst, sør og vest har utvendige persienner som styres av en sol- og vindautomatikk.

Eneboligen har en balansert ventilasjon med høyeffektiv roterende varmegjenvinner. Virkningsgrad på ca. 85 % og spesifikk vifteeffekt: SFP < 1,5 kW/(m3/s). Det er installert en luft-vann varmepumpe som dekker store deler av oppvarming av tappevann og romoppvarming. Det er installert gulvvarme i alle bad og oppholdsrom.

Netto energibehov er på 82,2 kWh/ m²år, og oppvarmingsbehovet er på 19,8 kWh/ m²år som er kravet i NS 3700. Levert energi er på 56,7 kWh/ m²år.

Merkostnader

Totale byggekostnader er ca 4,4 MNOK inkl. mva. Merkostnaden for økt energistandard i forhold til kravene i Teknisk forskrift er estimert til ca 245 000 NOK, stipulert til ca 1 200 kr/m².

Merkostnadene ligger hovedsakelig i dyrere ytterveggs- og takkonstruksjoner (iso3 stender, isolasjon med λD=33 mW/mK), mer material- og tidskrevende tetting, dyrere passivhusvinduer og - dører og en generell veldig nøyaktig utførelse som er mer tidskrevende og dermed fordyrende.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Øystein Thommesen AS (ARK)
Hovedentreprenør:
Gauldal Bygg AS
Rådgivende firmaer:
Ole Sivertsen AS (RIV) | El miljø AS (RIE)
Lokalisering:
Stadsing Dahls gate 48B, 7043 Trondheim, Rosenborg
Prosjektperiode:
2010-2012

Kilder

Prosjektbeskrivelse for Passiv på Rosenborg Enova (Øystein Thommesen AS)

Tekst: 
Per Anda / NAL
Sist oppdatert: 
19.04.2013