Økohuset i Biestøa

Økohuset i Biestøa

Enebolig bygd med utbredt bruk av naturmaterialer. Boligen er bygd etter prinsippene i passivhusstandarden, men uten ventilasjonsanlegg.

  1. Arkitekt: Gaia Arkitekter (ARK)

Byggherrens beskrivelse av prosjektet

Huset er planlagt som passivhus med kjeller, hvorav ca halve kjelleren skal romme en hybelleilighet med to små soverom. Hovedetasjen blir på 95 kvm BRA og i tillegg blir det en halv etasje med to soverom og loft.

Det er i prosjektering lagt vekt på å utvikle en bygning med høy energistandard, med mest mulig passive energitiltak framfor teknologi. Viktig her er særlig god lufttetting, høy varmeisolasjon og årstidstilpasset naturlig ventilasjon der materialenes fukt- og temperaturregulerende egenskaper utnyttes. Oppvarmingssystemet er vannbåret med en kombinasjon av takmonterte solfangere og vedfyring som også supplerer oppvarmingen av forbruksvann. Det skal monteres varmegjenvinner på grått avløpsvann.

Byggherren har i prosjekteringsfasen lagt spesielt stor vekt på å velge økologisk forsvarlige løsninger: En mest mulig helhetlig kretsløpstankegang er lagt til grunn både ved utnytting av tomta, utforming av huset, materialvalg og valg av løsninger.

Husets plassering på tomta:

Huset er trukket langt opp på tomta og lagt parallelt med nordgrensa, slik at mest mulig hage blir igjen mot syd. Hagen blir lun og godt skjermet. Trappefri adkomst til hus og garasje/carport, begge deler på nivå med veien.

Utforming av huset:

  • Kompakt, enkel form, tilpasset standard-formater og med arealeffektive løsninger. Robusthet mot fuktskader er spesielt vektlagt. Sydvendt pulttak legger til rette for utnyttelse av solenergi.
  • Åpent mot syd og lukket mot nord med en klimaskjerm i form av boder i to etasjer. Soverom mot nord, oppholdsrom mot syd. Våtrom samlet i en sone der vi unngår organiske materialer. Kjøkken mot øst (morgensol), terrasse mot vest (kveldssol). Lett adkomst fra kjøkken til kjøkkenhage og kompostplass.

Valg av materialer som:

 

  • har en minst mulig energikrevende og forurensende produksjonshistorie og vil være gjenbrukbare eller nedbrytbare etter endt tjeneste i vårt hus
  • er naturnære, solide, varige, funksjonelle og lite vedlikeholdskrevende, samt er sunne og lavemitterende og hygroskopiske og bidrar til å regulere temperatur og luftfuktighet. Dette ivaretar et godt inneklima.

Valg av løsninger som:

  • er fleksible, solide og kan demonteres igjen uten å skade gjenbrukbare elementer.
  • som er mest mulig lavteknologiske og lite vedlikeholdskrevende  løsninger og på å minimere risikoen for fuktskader.

Tiltak

Økohuset i Biestøa - Universell utforming

Det er lagt vekt på å tilfredsstille kravene til universell utforming. Huset er tegnet med tanke på at det skal være mulig for alle å bo der, da alle funksjoner er på inngangsplanet med trappefri adkomst. 

Økohuset i Biestøa - Varmegjenvinning

Varmegjenvinner på grått avløpsvann

Økohuset i Biestøa - Oppvarming av vann

Solfangere sørger for oppvarming av varmtvann, sammen med et supplement av vedfyring. Det er også installert varmegjenvinner for gråvann.  

Økohuset i Biestøa - Tetthet og ventilasjon

Siv.ark. Bjørn Berge i GAIA Lista har anvist metodene for tetting av bygget, som er gjort uten bruk av de vanlige hjelpemidlene tape og tettemasser. Alle skjøter er i stedet klemt med lekter som er skrudd fast.  Samtidig er konstruksjonen diffusjonsåpen og huset skal i størst mulig grad benytte naturnære, lavemitterende materialer som er miljømessig forsvarlige og sikrer et godt inneklima, med bare naturlig ventilasjon. Under trykktesten ble huset målt til 0,22 luftvekslinger pr. time. Minstekravet i passivhusstandarden er 0,6 mens minstekravet i TEK 10 er 2,5.  

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2012
Prosjekterende:
Gaia Arkitekter (ARK)
Hovedentreprenør:
Hemato Eiendom AS
Rådgivende firmaer:
Siv.ark. Bjørn Berge og Siv.ark. Dag Roaldkvam, fra GAIA Lista
Byggherre:
Roar Ousland og Marit Grinaker Wright
Lokalisering:
Biestøa 5, 4878 Grimstad

Kilder

Marit Grinaker Wright

Mer informasjon

Tekst: 
Birger Jensen, Husbanken
Sist oppdatert: 
10.10.2012