Miljøbyen Granåsen

Nordens største passivhusfelt

Miljøbyen Granåsen er Nordens største passivhusfelt under bygging. Det er planlagt ca 300 enheter, derav 17 eneboliger, 80 rekkehus og 210 leiligheter med passivhus-standard.

 1. Fotografi: Heimdal Bolig       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 2. Fotografi: Heimdal Bolig       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 3. Fotografi: Heimdal Bolig       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 4. Fotografi: Heimdal Bolig       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 5. Modell over Granåsen

  Modell over Granåsen

  Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 6. Rekkehus - inngangsparti

  Rekkehus - inngangsparti

  Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 7. Rekkehus - fremside

  Rekkehus - fremside

  Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

 8. Eneboliger - fremside

  Eneboliger - fremside

  Fotografi: Birger Jensen - Husbanken       Arkitekt: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK)/Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK)/Selberg Arkitekter AS (LARK)

Prosjektbeskrivelse

Miljøbyen Granåsen er Norges største passivhusfelt under bygging. Det er planlagt ca 300 enheter, derav 17 eneboliger, 80 rekkehus og 210 leiligheter med passivhus-standard.

Byggetrinn 1 (B1):
17 eneboliger. Innflyttet april 2012

Byggetrinn 2 (B2):
45 rekkehus. Innflytting sommer og høst 2012.

Byggetrinn 3 (B3):
42 leiligheter. Innflytting sommeren 2013.

Byggetrinn 7 (B7):
Salgsstart juni 2012. Antatt innflytting vinteren 2013/2014

Flere byggetrinn kommer fortløpende. Antatt byggestart i 2015 for siste byggetrinn.

Bydelene ligger på Angeltrøa i Trondheim ikke langt fra friluftsområdet Estenstadmarka. Det er nærhet til både barnehage, flere store arbeidsplasser og nærhet til kollektivtransport. I miljøbyen skal det installeres søppelsug som skal redusere trafikken på området.

Salgsstart for prosjektet var i slutten av august 2010. Prisen på eneboligene varierte fra 4,7 mill til 5,7 mill og størrelsen er på 180 m2. Husene i den øvre prisklassen er bygd med utleiedel. Eneboligene er bygd med 50 cm isolasjon i taket, 40 cm i veggen og 30 cm i gulvet.

Sintef har blitt tildelt ansvaret med energikonseptet og har anbefalt at det benyttes fjernvarme både til tappevann og oppvarming. Grunnet fjernvarmetilkoblingen vil husene få energimerke B. En av inspirasjonskildene til Miljøbyen Granåsen er prosjektet Løvåshagen rett utenfor Bergen

Prisen på rekkehusene varierte fra 3,39 mill til 4,1 mill, og størrelsen er på 141 m2.

Nøkkeltall

Arealforbruk:
28000 m2 (brutto BTA) (for alle byggetrinn)
Energiforbruk:
Netto energibehov: 85 kWh/m2 år. Levert energibehov: 95 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3700/3701 og lokalt klima)
Energikilder:
Fjernvarme/nærvarmeanlegg (hoved) 39 % elektrisitet av netto energibruk
Byggekostnader:
870000000 NOK (for alle byggetrinn)

Tiltak

Energibruk

energibesparende utstyr / ekstra isolering / vannbåren oppvarming / fjernvarme / varmegjenvinning / dagslys / tett bygningskropp

Alle boliger i Miljøbyen Granåsen bygges etter passivhusstandard. Boligene er plassert slik i terrenget at de skal få mye tilgang på lys. Ventilasjonsaggregatene har en varmegjenvinningsgrad på 86 % som er bedre enn kravet i passivhusstandarden.

Sintef Byggforsk har utarbeidet forslag til energikonsept for Miljøbyen Granåsen som også er omtalt i rapporten: Miljøvennlig varmeforsyning til lavenergi- og passivhus - prosjektrapport nr. 59 fra Sintef Byggforsk

Avfallshåndtering

Det er installert søppelsug i boligområdet som skal redusere trafikken i området og forenkle avfallshåndteringen.

Universell utforming

fremkommelighet

50 prosent av alle boligene skal være universelt utformet.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2015
Prosjekterende:
Madsø Sveen arkitekter AS (ARK) | Per Knudsen Arkitektkontor AS (ARK) | Selberg Arkitekter AS (LARK)
Rådgivende firmaer:
Multiconsult AS (RIB) | Reinertsen AS (RIV) | Istad Tekniske AS (RIE) | Bakco AS - ventilasjon
Prosjektledelse:
Heimdal Bolig
Byggherre:
Heimdal Bolig
Lokalisering:
Stokkbekken 2 (Granåsveien 60), Angeltrøa
Prosjektperiode:
2010-2015

Mer informasjon

Tekst: 
Birger Jensen / Husbanken
Sist oppdatert: 
22.12.2017