Ranemsletta barnehage

Barnehage i Overhalla kommune

I Overhalla har Mester-Bygg Namsos oppført en barnehage etter passivhusstandard. Barnehagen er dimensjonert for 85 barn og 25 ansatte.

  1. Arkitekt: Arkplan (ARK)

  2. Arkitekt: Arkplan (ARK)

  3. Arkitekt: Arkplan (ARK)

  4. Arkitekt: Arkplan (ARK)

  5. Arkitekt: Arkplan (ARK)

  6. Arkitekt: Arkplan (ARK)

  7. Arkitekt: Arkplan (ARK)

  8. Arkitekt: Arkplan (ARK)

I februar 2011 var arbeidene med Ranemsletta barnehage ferdigstilt. Den går over ett plan med et bruttoareal på ca. 912 m2. Barnehagen ligger i utkanten av Overhalla sentrum i grønne omgivelser. Tomta ligger solvendt og sentralt i forhold til et boligfelt i området.

Bygget var det eneste A-klassifiserte i Overhalla kommune og en av de første og mest energieffektive barnehagene i Norge. Prosjektet er det første passivhusoppdraget for Mester-Bygg Namsos. Merkostnadene for passivhus er beregnet til en million kroner. 300.000.- ca 30 prosent av merkostnadene ble dekket av Enova. 

Barnehagen er tilrettelagt med god tilgjengelighet. Det er gjort et bevisst valg ift fargebruken og det er installert en egen infotavle og god merking av dører. Så langt opplever de ansatte gode lydforhold med god akustikk i bygget.  

Tiltak

Ranemsletta barnehage - Doble fasader

Ekstravegg med 40 cm isolasjon

Ranemsletta barnehage - Energibesparende utstyr

LED-lys på parkeringsplass og uteareal

Ranemsletta barnehage - vannbåren oppvarming

Vannbåren gulvvarme

Ranemsletta barnehage - varmepumpe

Ranemsletta barnehage - park og grøntareal

Rundt barnehagen er det bearbeidet en park som skal være tilgjengelig for alle

Totalkostnaden for prosjektet var på 25. millioner kroner

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2011
Prosjekterende:
Arkplan (ARK)
Hovedentreprenør:
Mesterbygg Namsos
Rådgivende firmaer:
Trønder-Plan AS (RIB)
Byggherre:
Overhalla kommune
Lokalisering:
7863 OVERHALLA, Ranemsletta
Tekst: 
Marie Tranaas Skjærvik, Husbanken. Stig Moum, Overhalla kommune - bilder: Arkplan
Sist oppdatert: 
25.06.2019