Framtidens Aktivhus

Aktivhus i Stjørdal kommune

På Stjørdal ble det i 2012 bygd en enebolig med basis i aktivhusprinsipper. Boligen skal nyttes til visning og testing av aktivhusets energimessige kvaliteter. Eneboligen er en del av en større utbygging med rekkehus og eneboliger der nye konsepter skal testes i tråd med teknologiutviklingen. Konseptet skal prøves ut mot ulike typer byggematerialer, utforming og hustyper.

 1. Illustrasjon av Framtidens Aktivhus i Stjørdal kommune

  Illustrasjon av Framtidens Aktivhus i Stjørdal kommune

  Fotografi: Birger Jensen       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 2. Fra byggeperioden

  Fra byggeperioden

  Fotografi: Richard Ligård       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 3. Fra byggeperioden

  Fra byggeperioden

  Fotografi: Richard Ligård       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 4. Fra byggeperioden

  Fra byggeperioden

  Fotografi: Richard Ligård       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 5. Gradsperrer og sperreverk

  Gradsperrer og sperreverk

  Fotografi: Richard Ligård       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 6. Taktekking

  Taktekking

  Fotografi: Richard Ligård       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 7. Fotografi: Birger Jensen       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 8. Fotografi: Birger Jensen       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 9. Fotografi: Birger Jensen       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 10. Fotografi: Birger Jensen       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

 11. Fotografi: Birger Jensen       Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)

Nøkkeltall

Arealforbruk:
Arealinnsparinger er et av de fremste energiinnsparende tiltak. Aktivhuset skal ha et boligarael på ca 150m2.
Energiforbruk:
Totalt energibehov vil være på 91,3 kWh/m2. Behov for levert energi vil være på ca 82 KWh/m2, noe som er innenfor A klassifisering når vi legger til klimatillegg for Trøndelag (kravet for Oslo er 79 kWh/m2).
Energikilder:
Ca 14 m2 solfangere på fasade (dekker 50 % av varmtvann, og tilfører varmt vann til vannbårne sløyfer på baderomsgulv og i gang), to ildsteder for vedfyring og balansert ventilasjon med varmegjenvinner som integreres med automatisk styrte vinduer som sikrer frisk luft når temperaturen tillater det. Takvinduene slipper inn solvarme på dagtid, mens innvendige screens reduserer varmetapet i boligen når solen går ned.

Tiltak

Redusert energibruk

energieffektivitet

Prosjektet har fokus på arealeffektivitet med full utnyttelse av 150m2. 28 % av fasadearealet består av vindusflater. Isoleringen er40 cmi vegg,50 cmi tak og ca30 cmmot grunn. Huset er utstyrt med energibesparende utstyr som automatisk styringssystem, Led belysning og AAA+ hvitevarer. Det vil bli installert balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Solfangere benyttes til å yte varmt tappevann og oppvarming av gulv. Ventilasjon og vinduer vil bli automatisk styrt.

Fornybar energi

passiv solvarme

Takvinduer og store vindusflater mot sør som skal sikre oppvarming av huset på solrike dager.

Godt innemiljø

hybrid ventilasjon

I prosjektet satses det på hybridventilasjon ved at frisk luft kommer inn via vindusåpninger i fasader og tak som er automatisk styrte og som sikrer frisk luft når temperaturen tillater det. I tillegg bil det bli installert balansert ventilasjon.

Sosiale aspekter

attraktive arenaer og møtesteder

Bolig og tomt utformes med fokus på kombinasjon av private sfærer og mer åpne rom.

Miljøvennlig materialbruk

lokale materialer

I prosjektet bruker man lokale leverandører i så stor grad det er mulig. Materialene i prosjektet er tilpasset regionen og består av trevirke, stein og mur.

Prosess/metode

brukermedvirkning

I prosjektet benyttes referansepersoner som skal sikre brukermedvirkning til prosjektet.

Universell utforming

fremkommelighet

I prosjektet skal alle arealer tilpasses bevegelseshemmede. Det er trapper i huset, men unødige trinn er fjernet der det er mulig. Terreng og hus er tilpasset trinnfri adkomst.

Universell utforming - miljø

luftkvalitet

Frisk luft i ventilasjonen er førende for prosjektet.

Stedstilpasning

klimatilpasning

Boligen er spesialtilpasset stedsklima og gjeldende terreng.

Avslutning

Et aktivhus er et energigjerrig og miljøvennlig hus. Hovedfokus er en kombinasjon av lavt energiforbruk, høy kvalitet på bomiljøet, spennende arkitektur og aktivt samspill med omgivelsene. Aktiv bruk av vindusflater brukes for å sikre dagslys og utsyn. Flere av vinduene er styrt av aktive styringssystemer for å sikre god ventilasjon og tilførsel av frisk luft. Vinduer og solfangere sikrer aktiv bruk av solenergi, og bidrar sammen med høy grad av isolasjon til å holde energibehovet nede. Vi kan gjerne si at vi bygger et aktivt passivhus som skifter bekledning etter været ute.
Aktivhuset skal energiklassifiseres med karakteren A. 

For det første aktivhuset har følgende kriterier vært lagt til grunn:

.    Liten og kompakt konstruksjon
.    Fornuftig pris - det skal ikke koste mer enn ca. 300.000,- mer enn en tradisjonell bolig
.    Huset skal ikke forbruke særlig mer energi enn et passivhus. Helst like lite.
.    Høy grad av komfort skal sikres blant annet gjennom mye dagslys og frisk luft i ventilasjonen
.    Huset skal være brukervennlig og lett å betjene
.    Huset skal bygges med basis i tre og materialer boligbyggere vil finne hos sin byggevareforhandler

Et "rent" aktivhus vektlegger bruk av miljøvennlige materialer som eksempelvis massivt tre og halm. Produkter som involver plast og kjemikalier unngås. På mange måter kan man si at det første aktivhuset på Stjørdal vil bli slags hybrid mellom et passivt og et aktivt hus. Vi følger mange av de samme prinsippene som for et passivhus, men vi tilfører samtidig en rekke aktive elementer som gjør at huset vil respondere på omgivelsene. På vinterstid vil huset være tilnærmet passivt, mens det i sommerhalvåret vil være aktivt.

Hybridtilnærmingen har vi også når det gjelder byggevarer. Vi tar utgangspunkt i at byggevarene skal oppfattes som tilgjengelige. Vi velger rene naturprodukter der vi kan, og huset har basis i trematerialer. I vår hybridløsning inngår vi flere kompromisser mellom passivhus og aktivhus. Eksempelvis benyttes vi i likhet med passivhus plast som diffusjonssperre. Så lenge vi tar basis i bruk av frisk luft gjennom åpne vindusåpninger, ser vi ingen store ulemper med bruk av plast.

Prosjektopplysninger

Prosjekterende:
Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S (ARK)
Hovedentreprenør:
Graveentreprenør Geir Stuberg | Murermester Tore Sjømæling | SSBYGG AS | Vintervoll AS | Rørteknikk AS | Aas Luftbehandling
Prosjektledelse:
Richard Ligård, Framtidens Aktivhus AS
Lokalisering:
Hjelsengtrøa, 7500 STJØRDAL
Prosjektperiode:
2011/2012

Kilder

Richard Ligård - Framtidens Aktivhus A/S

Mer informasjon

Tekst: 
Birger Jensen
Sist oppdatert: 
01.10.2014