Planteforsk

Statens byggeskikkpris 2000

Ulensvang forskningssenter, Lofthus, Hordaland

Planteforsk fikk Statens byggeskikkpris 2000. Juryen for Statens byggeskikkpris begrunner prisen slik: Vakkert. Visjonært. – Et etterlengtet forbilde for utforming av industribygninger i det norske landskap. Arkitektene har på en overbevisende, befriende og enkel måte planlagt og utformet et anlegg med sammenheng og helhet som er tilpasset landskap og omkringliggende bebyggelse. Anlegget er gitt et tilsynelatende stille, men kraftfullt hovedgrep hvor bygningen er dyktig planløst slik at dimensjonene harmonerer med omgivelsene. Detaljeringen er meget elegant og forankret  i vår tids byggemetoder samtidig som den fornyer og utvikler den allmenne byggeskikk på en forbilledlig måte. Materialbruken har i hovedsak tilknytning til en regional tradisjon. Samspillet mellom denne og detaljeringen vitner om en kunnskapsrik, utforskende og samtidig ydmyk arkitekt, fremhevet juryen i begrunnelsen. Den pekte også spesielt på prosjektets arealeffektivitet. – Bygningen er fleksibel og egner seg til ulike funksjoner. Dette er en vesentlig kvalitet med dagens stadig skiftende krav til bruk og utnyttelse.  

Prosjektopplysninger

Hovedentreprenør:
Byggmeister Samson Kjoberg
Byggherre:
Statsbygg

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
25.01.2012