Byrom i Bergen

Statens byggeskikkpris 2002

Bergen sentrum og sentrale boligområder: Fjellsider, Nordnes, Nygård/Nygårdshøyden

Stein på stein. Arbeidet med rehabilitering og oppussing av de offentlige rom i Bergen startet etter politisk og faglig press på begynnelsen av 1970-tallet.

Riving av sjarmerende, gamle trehusmiljøer og generelt forfall i sentrum førte til at folk ikke lenger ville bo der. I 1976 ble imidlertid bydelen Fjellsiden valgt ut som demonstrasjonsbydel, der infrastruktur ble skiftet ut fra fasade til fasade.

Under bakken ble vann- og avløpssystem og strømkabler  lagt på nytt, og over ble det investert i et imponerende gate- og fortausbelegg av høy kvalitet. Kommunen og Husbanken sørget for renovering av gater og smug i de sentrale boligkvartalene. Her må gatene fungere som felles oppholdsrom da det i disse områdene ikke finnes gårdsrom.

Umiddelbart etter det offentlige tiltaket begynte de private  årdeierne å pusse opp fasadene. Nå, etter 25 år, er store deler av sentrum revitalisert. De mange små og mellomstore prosjektene er blitt Bergens uformelle møteplasser. De smaleste smug, fortau, gater, plasser, torg og par er er behandlet forskjellig, men på samme tiltalende og sjarmerende måte.

Større allmenninger, plasser og parker, som Vetrlidsalmenningen (mottok Vakre vegers pris i 1993), Ole Bulls plass, Olav Kyrres gate, Johanneskirkeparken og Jacobs plass er blitt representative, med moderne installasjoner og varierte bruksmuligheter. Gjennomført og gjennomtenkt. Det er utviklet norskprodusert byromsutstyr, og ved god utførelse er det satt fokus på norsk steinhuggertradisjon og broleggingsekspertise. Juryen påpekte særlig hvordan de fant bruken av natur- og lokal stein som bærende element særdeles vakker og tiltalende.

Det er et gjennomført formspråk i belegg, trapper, renner og murer. Det vakre bygulvet setter i scene og binder sammen de mange forskjellige bygningene. Armaturene er ofte montert på fasadene, for å definere plassens eller gatas utstrekning når det er mørkt. Der husene er høye nok, er strekklys montert. Skilt er i stor utstrekning også satt opp direkte på fasadene. 

Dette gir et ryddig og oversiktlig bybildet.   I tillegg er store, dramatiske tregrupper bevart,  og det er plantet nytt. Eksotiske busker og latreplanter liver opp og bryter opp smug i boligkvartalene. – Drift av byens rom, god tilgjengelighet og fravær av forstyrrende støy og støv er kultur, på lik linje med bygging av vakre byrom, fremhevet juryen i forbindelse med utdeling av prisen.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
14.03.2012