Møllebyen

Statens byggeskikkpris 2003

Byreparasjon. - Dette dreier seg om et sentrumsprosjekt, som ved respekt for eldre, verneverdig bebyggelse og innføring av ny, egenartet arkitektur, tar vare på, gjenbruker og skaper liv og optimisme i et historisk, tidligere forslummet byområde.

Byreparasjon. – Dette dreier seg om et sentrumsprosjekt, som ved respekt for eldre,verneverdig bebyggelse og innføring av ny, egenartet arkitektur, tar vare på, gjenbruker og skaper liv og optimisme i et historisk, tidligere forslummet byområde. Moss er en bykommune som inklusiv Jeløya omfatter ca 64 km², og har ca 28 000 innbyggere.

Byen er sentrum for ca 50 000 mennesker en region preget av betydelig vekst. Utvikling av regionsenteret er et høyt prioritert mål og grunnlag for en egen kommunedelplan for sentrum, vedtatt i bystyret i 2001. Sentrumsplanen legger vekt på estetikk og historisk forankring i utvikling omkring sentrumsaksen fra kanalen til byens fødested ved fossen.

Utvikling av Møllebyen inngår som viktig del av planen. Selve Møllebyen ligger ved Mossefossen. De første kvernene ble bygget her allerede på 1100-tallet, og de første vanndrevne sagene som er kjent i Norge ble opprettet på stedet i 1530. Senere utviklet området seg stadig mer industrielt. Den bygningsmassen som i dag er kjent som Mølle yen, ble reist på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

De fleste bygningene har vært knyttet til møllevirksomhet, og bærer navn som Lerke Mølle,  Kloster og Galla Møller, Central Pakkhus og Kvernhuset. Flerfoldig satsing. Møllebyen hadde stått ubrukt i flere tiår med tiltakende forfall. Dagens eiere overtok bygningene i 1998, og presenterte en visjon om ikke bare å sette i stand bygningsmassen, men også å skape en åpen bydel med publikumsrettet virksomhet. Dette fikk sterk politisk støtte, og førte til et direkte økonomisk engasjement fra Moss kommune, blant annet til istandsetting av gater, plasser og uteområder.

Møllebyen omfatter flere prosjekter: By- og industrimuseum i Kloster Galla Mølle (rehabilitering ved Sundby arkitekter AS), kinosenter i Central Pakkhus (rehabilitering ved Sundby arkitekter AS), Moss bibliotek i Central Pakkhus (rehabilitering ved LPO arkitektur og design AS), nytt høgskolesenter og mellombygg/fellesareal (LPO arkitektur og design AS) og istandsettelse av gater og plasse  (Berg & Dyring AS). I dag er nesten hele den gamle bebyggelsen på ca 10 000 m² rehabilitert, samtidig som det er reist vel 5000 m² med nybygg.

Målsettingen om å gjøre Møllebyen til møteplass for kunnskap og kultur, er også realisert. Bygningene rommer nå Moss folkebibliotek, museum, kino, mikrobryggeri og fire utdanningsinstitusjoner, deriblant Høgskolen i Østfolds studium i teknisk design.

I juryens begrunnelse for prisen heter det: «Prosjektet illustrerer hvordan omgivelsene våre og bykulturen kan holdes levende når vi har tro på, vedlikeholder og fornyer vårt lokale arkitektoniske miljø. Utfordringen ved tilpasningsprosjekter og byreparasjoner består alltid i balansegangen mellom på den ene siden å respektere det eksisterende bygningsmiljøet, uten å ty til historisk pastisj og samtidig by på vår tids svar på oppgaven. I tilfellet Møllebyen i Moss har man lykkes godt med kombinasjonen.»   

Prosjektopplysninger

Byggherre:
Mossemøllene eiendom
Lokalisering:
Moss, Østfold

Kilder

Forbilder Statens arkitektur-, bymiljø- og byggeskikkpriser i 25 år

Mer informasjon

Sist oppdatert: 
05.06.2014