Sametingsbygget

Statens byggeskikkpris 2001

 1. Fotografi: Jiri Havran       

 2. Fotografi: Jiri Havran       

 3. Fotografi: Jiri Havran       

 4. Fotografi: Jiri Havran       

 5. Fotografi: Jiri Havran       

 6. Fotografi: Jiri Havran       

 7. Fotografi: Jiri Havran       

 8. Fotografi: Jiri Havran       

 9. Fotografi: Jiri Havran       

 10. Fotografi: Jiri Havran       

 11. Fotografi: Jiri Havran       

 12. Fotografi: Jiri Havran       

 13. Fotografi: Jiri Havran       

Arkitektene bak sametingsbygningen har, i samarbeid med byggherrene og rådgiverne, klart å forene et moderne byggeprogram med samisk byggetradisjon og kultur i et verdig og samtidig upretensiøst byggverk, i poetisk samvirke med naturens stedlige forutsetninger.

Finnmarksvidda har fått en inspirerende møteplass som vil bli et viktig element i den videre stedsformingen av Karasjok og et symbolbygg for samisk byggeskikk og identitet. –Bygget representerer et vesentlig bidrag i arbeidet med å fremme god byggeskikk, fremhevet juryen. – Sametingsbygget, med Samisk spesialbibliotek og Samisk næringsråd, er ekstraordinært, men vil gjennom sin utforming og daglige bruk som møtested, arbeidsplass og studiested også være et bygg med sterk overføringsverdi til andre byggeoppgaver i Karasjok og samiske områder for øvrig.
Det samiske parlamentsbygget ble innviet i november 2000, strategisk beliggende ved et hovedkrysningspunkt i viddas veisystem.

Plasseringen er på en bred terrasse i lia over dagens elveslette. Fra terrassen er det utsikt til den brede elva Karasjokka og det store viddelandskapet. Tilpasningsdyktig. Bygget er gitt en karakteristisk utforming og silhuett. Det markerer seg tydelig sett fra Karasjok sentrum, innfartsveien nordfra og elvesidene mot sør.  Arkitektene har vært inspirert av samiske byggeprinsipper og romdisponering i forhold til et barskt klima, skiftende lysforhold og bruk av naturens materialer. Gjennom presis geometri er det formet et møtested med innhegningen som tema.

Fra inngangen får man straks overblikk over det store velkomstrommet med ildstedet, biblioteket og spiseplassen. Den sirkulære vandrehallen gir spennende romforløp og god synskontakt fra omsluttende kontorer og møterom til de sentralt plasserte fellesfunksjonene og det sydvendte utendørsatriet. Synlige konstruksjoner og bygningsmessig detaljering er en del av husets ornamentikk. «Huden» – den skråstilte omsluttende ytterveggen i stål med luftig spaltekledning i sibirsk lerk – begrenser og hegner om alle funksjoner i bygningen og samler menneskene om fellesskapet, varmen og interiøret. I en landsdel og kultur preget av lange vintermåneder, har interiøret spesielt stor betydning. Ubehandlet furu og enkel, effektfull belysning i fellesrommene danner en utsøkt bakgrunn for arrangementer, fargerike klesdrakter og innslag av samisk kunsthåndverk. Naturlig. Plenumssalen, Sametingets viktigste rom, er knyttet sammen med hovedhuset via en innelukket bro, og ligger avsondret fra all annen støy, også visuell. Salen er formet som en lavvo, uten å virke påtrengende romantisk i ytre form eller  innredninger.

Høytsittende glass tar med seg det til enhver tid karakteristiske lyset inn i det rolige rommet.
Med sin vakre og beskyttende overflate i tre ligger salen eksponert som en velkjent lavvo i landskapet, og bare venter på årstidene og fargeskiftningene i naturen. Den er selv natur, og vær og vind får ta tak, tære og spille med.

Prosjektopplysninger

Byggeår:
2000
Byggherre:
Statsbygg
Sist oppdatert: 
01.08.2011